Haber Detayı
17 Kasım 2018 - Cumartesi 01:40 Bu haber 322 kez okundu
 
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 68.Bölüm
 
 
Haberi


HİCRİ 6. YÜZYILDA TASAVVUF!
 

MR. ÇAKMA HAZRET "ŞEYTANÜL EKBER" MUHYİDDİNİ ARABİ!
 

MR. MUHYİDDİN´İN “ŞEYTANÜL EKBER"LEŞMESİNE 51.ÖRNEK:
(Ve. Mr. Muhyiddin  Arabi havada yürür, uçar, her organı göz olur!)
Muhyiddîni Arabî, kerâmât-ı kevniyyeye taallûk eden bazı kerâmâtdan da bahseder. Fütühât'ın 36. babında: «Biz şüphesiz havada yürürüz» ve yine «Birçok halkı havada yürürken gördük» demiştir. Bu keramet, insanın heykel-i zulmânîsinin, heykel-i nuranîsine kalbolduğu, kesretten letafete yol açtığı zamanda ehlullahdan zuhur eden bir harikadır. Bu anda vücut tek bir nur, tek bir göz halinde inkılâb edebilir.(1) Bundan bahsederken Muhyiddîni Arabî Fütühât'ının 69. babında:“Ben bu makamda Resûlüllah'a varis olunca, buna eriştim. Fas şehrinde Mescid-i Ezher'de namaz kıldırırken, mihraba girdiğim vakit bütün vücudum bir göz olmuştu. Her tarafımdan görüyordum. Kıblemi gördüğüm gibi, geride giren ve çıkan cemaati de görüyordum. Hiçbir şey bana gizli kalmamıştı. Hattâ namaza yetişemiyenleri ve yanlış kılanları görüp düzelttim” demiştir.(2)
 

MR. MUHYİDDİN´İN “ŞEYTANÜL EKBER"LEŞMESİNE 52.ÖRNEK:
(
Mr. Muhyiddin-i Arabi 6 peygambere iftira ediyor.)
«Hazreti Âdem, Hazreti Yahya, Hazreti Yusuf, Hazreti İdris, Hazreti Musa ve İbrahim Aleyhisselâm'la görüştüm. Cümlesinden hakayık öğrendim. Bütün nebiler tarafından iltifatla; “Hoş geldin ya varis-i Muhammedi” diye karşılandım.
 

MR. MUHYİDDİN´İN “ŞEYTANÜL EKBER"LEŞMESİNE 53.ÖRNEK:
(
Mr. Muhyiddin´in Evliyaların divan toplantılarına dair yalanı:)
Ben nice kere evliya toplantılarına, divanlarına gittim. Bir keresinde güneş henüz doğmuştu. Onlar beni uzakdan görüp karşıladılar. Ben onları, şunlar gölgelidir, şunlar gölgesizdir diye seçer vaziyetteydim. Divanda hasır olan ölü kâmil veliler ruhanî uçuşlarla uçarak, divan yerine bir konak mesafeye yaklaştıklarında yere konuyorlardı ve ayaklarıyla yürüyerek divana geliyorlardı. Bu, dirilere karşı bir tazimdir. Ricali gayb de böyledir. Bazısı bazısını ziyaret ettiğinde, ruhanî seyirler yaparlar. O divanda melekler de bulunur. Onlar safların en arkasındadırlar. Burada kâmil cinler de hazır bulunur. Onlar hâzırûnun en arkasında durur ve bir safa bile baliğ olamazlar. Bazı zamanlarda o divanda Hazreti Nebî de hazır bulunur, gavsın yerinde oturur. Haz-reti Nebî geldiğinde kendisiyle beraber, takat getirilemeyen nurlar da gelir. O nurlar yakıcı, korkutucu, öldürücü nurlardır. O nurlar mehabet, azamet celâlet nurlarıdır. Hattâ şecaatte en yüksek dereceye erişmiş bir kimseye o nurlar ansızın gösterilse o kimse derhal ölür. Şu kadar ki, Cenâb-ı Hak evliyaya o nurlara takate kuvvet verir.Hazreti Nebi hazır olduğunda, onunla birlikte takat getirilemiyen nurlar geldiğinde, ehli divandan olan melekler, Hazreti Nebinin nuruna girerler ve Hazreti Nebi divanda hazır oldukça hiçbir melek zahir olamaz. Hazreti Nebî divandan çıktığında yine zahir olurlar. O divanda, senede bir gece, ibrahim, Muta ve cemi resuller hazır bulunurlar. O gece Kadir gecesidir. O gecede meleklerden Meleği âlâ ve ezvâcı mutahherât, bütün ashâb-ı kiram hazır bulunurlar.Bazan Gavs kaybolur, hazır olmaz, Nebi Aleyhisselâm hazır olur. Divan ehlinde öyle bir korku hâsıl olur ki, nezdi nebevide kendilerini, havasından çıkacak şeyin akıbetini bilmezler. Hattâ o hal uzarsa âlemler yıkılır.
 

51. örnekteki Muhyiddinin "Hiçbir şey bana gizli kalmamıştı" cümlesi bile tek başına kocaman bir küfürdür. Kendisinine hiçbirşey gizli olmayan sadece Allah´tır. Geriye kalan, süpürgeli, kilimli, uçmalı bölümlerin uydurukluğuna dair aslen ikinci bir cümle kurmaya bile gerek görmüyorum. 5 yaşındaki her zekâ bu rezaleti okuyabilecektir!
 

52. örnekteki "kendisini peygamberlere tasdik ettirme, kendisine kibir ve yücelik yükleme, gayretlerine elbet şaşırmıyoruz, çünkü daha önceki örneklerde görmüştük. Allah kuluna ibadet eder deyip, kendilerini ilahlaştıran bu zevatların, peygamberlerde bizi tazim etmiştir, övmüştür yalanları elbet normal! Normal olmayan şey bunlara hala Allah Dostu diyen yabanı fikirliler.
 

53. örnekte ise uçup duran ruhlar, divana nebilerin gelmesi, ölü kamillerin, camillerin, kamillik edip yere hasır olmasından da ziyade, bir başka konunun muzipliği dikkatimizi çekmekde, bu alçak tablolara bir tebessüm ile yüzümüzde: Bu Şerefsiz Gavslar-Cavslar bu uyduruk hikayelerde bile kaçak roldeler! Haydi günlük hayatta tevhidi âlemden kaçaklarda, bari bu çakma hikayeler dini olan tasavvufda kaçak olmasaydılar! Burda bile kaçak ve kaçıklar! Hal bu durum bu…Kardeşlerim, kilimi, süpürgeyi, bastonu çöpe atında yere inin, yeter! Bu kadar gerizekalı bir din değildir, aksine Âli bir dindir islam! Bu tip uçmalar, inişini ancak cehennemle tamamlar (Allahu Alem)! Ayağınızı yere basın ve apaçık olan kitabı okuyun! Masal dinine değil, Allah' dinine tabii olmakla mükellefsiniz!
 

Kaynaklar:
1-Muhyiddini Arabi - M.Kemal Pilavoğlu, Elifbe Yayınları, 3.Baskı, İst-1979(S.46-47)Bkn..Muhyiddin Arabi Fütühât'ın 36.ve 39 bab.
2-Muhyiddini Arabi - M.Kemal Pilavoğlu, Elifbe Yayınları, 3.Baskı,(S.39)Bnz, Muhyiddîni Arabi Fütühât-ı Mekkiye'nin 667. babında gecen ifadelerdir.
3-Muhyiddini Arabi - M.Kemal Pilavoğlu, Elifbe Yayınları, 3.Baskı,(S.125-127)
 

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: A'dan, Z'ye, Tasavvuf, Gerçeği, 68.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Nafile Yaşayanlar,Nafile İşlerle Yaşayıp Nafile Şekilde de Ölmeye Mahkumdurlar! İlim ögrenmek Farzdır!.İlmi aktarmak- amel etmek de Farzdır!! Aklı olan farzdan alacağı sevabın nafileden daha çok olduğunu hemen bilirde kärli is yapar!! İlim ögrenseydik "NAFILE BIR ÜMMET" olmazdık elbet... Bu nafile hallerden kurtulmadikca bu ümmetten ne köy olur ne kasaba!! Düsler ülkesine dair degil, İslam dünyasına dair ufkumuzu acmadıkca,, ne bizim nafile islerimiz biter,, ne de biz o dünyayı degistiren ümmet vasfına haiz olabiliriz... SONUÇ MU?!: “Görüp anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri, hikmetle ve ciddî bir maksat için yaratmıştır. Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Allah'a göre bu, sözü edilecek bir şey değildir.” (İbrahim/19-20) “Eğer topyekün seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir" ( Tevbe/39) YANİ ALLAH BAŞKA BIR KAVİM GETİRİR OLUR BITER!! SORU ŞU!!: Nafile miyiz! Degil miyiz! Ufkumuz ne? Bu gemi kırk delikle nereye gider?..


HİKMET/HADİS
en-Nu'man İbnu Beşir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ben Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'ın minberinin yanında idim. Bir adam: -"Ben Müslüman olduktan sonra başka bir amelde bulunmamış olmama kıymet vermem, ancak hacılara su dağıtmam hariç" dedi. Bir diğeri: -"Ben de Müslüman olduktan sonra başka bir iş yapmamış olmama ehemmiyet vermem, ancak Mescid-i Haram'ı imar edip bakımını yapmam hariç" dedi. Bir üçüncüsü de: -"Allah yolunda cihad, söylediklerinizden daha üstün bir ameldir" dedi. Hz. Ömer (radıyallahu anh) onlara müdahale ederek konuşmalarını menetti ve: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'ın minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin, bugün cumadır. Namazı kılınca ben huzura girer, ihtilaf ettiğiniz hususu sorarım" dedi. Arkadan Cenab-ı Hakk şu ayeti indirdi: "Hacca gelenlere su vermeyi, Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inananla, Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz? Allah katında bir olmazlar, Allah zulmeden milleti doğru yola eriştirmez. İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. işte kurtulanlar onlardır" (Tevbe, 19-20)." { Müslim, İmare 111, (1879). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,