Haber Detayı
12 Ekim 2018 - Cuma 01:36 Bu haber 403 kez okundu
 
İslam'ı Yıkmanın Sanal Ve Çağdaş Yüzü
 
 
UYDURULAN İSLAM Haberi


"SÜNNET VE HADİS DÜŞMANLIĞI"
 

İslam ahlakından nasibsiz yetiştirilmiş laik formatlı ve şirk eğitimin ateşi ile beyni kavurga olmuş gençlerden elbette Hz.Muhammed(sav) gibi bir Kur'an ahlakı beklemek mümkün değildir. Hatta müşriklerin arasında yaşarken bile "emin" sıfatı ile anılmış birisine risalet görevi verilmesindeki ince detayı anlamayacak kadar edeb yoksunu olan laik formatlı gençlerin mü'minlere karşı merhametli, kafirlere karşı ise şiddetli olması zordur. Kaldı ki bu resul müslümanların incinmesinden dolayı üzülür ve hepsinide aynı merhamet ve şefkatle sever.
 

"Tevbe:128- Andolsun size içinizden öyle bir resul geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir." 
 

Şimdi Hz.Muhammed(sav)'e bu kalbi yakınlık içerisinde sevgi göstermeyen ve bize Kur'anı yaşayarak örneklediği için saygı duymayan bu laik formatlı gençliğin islahı da elbette zordur. Üstelik müsteşriklerin bu mufsid gençliğe sunduğu sanal yalanların adeta büyülediği bu ortamdan kurtularak, Kur'anı hayata taşımanın gerçek anlamını idrak etmeleri ise daha da zordur. Klavye başında Kur'an ve sünneti anladığını zanneden ve hadisleri ise hesaba dahi katmayan bu mufsid gençlik, kendisine yıllardır verilen laik eğitimle kirlenen algı ve idrak sorunu nedeniyle Hakikati idrak edemediği gibi, kirletilen bilincine doldurulmuş, çağın sapkın düşünce ve anlayışlarını edebsizce diğer müslümanlara karşı hakarete dönüştürerek kullanmaktadır. Halbuki İslam hayat dinidir ve en büyük imtihanda diğer müslümanlarla olan ilişkilerin neticesine bağlıdır. 
 

Tek başına yaşayan bir insan sosyal ilişkiler üzerinden imtihan da edilemez. İnsan olmanın ve akılla donatılmanın asıl gayesi birbirine karşı olan davranış hukukuna göre tabi olduğumuz sorumluluklarımız ve hesabını vereceğimiz bir dünya hayatıdır. Kur'an bizim toplum olarak yaşadığımız hayatın temel kurallarını hüküm altına aldığı ve karşılıklı haklara olan riayetin önemi esas olduğu halde, çağdaş laik formatlı gençlik, edebsizlikte sınır tanımamakta ve önüne gelen İslam tarihine ait veri ve bilgiye düşman gibi bakmaktadır. Oysa yaşamadığı bir çağın şartları içerisinde verilen bir tevhid mücadedelesini anlamak için bugünkü sanal ortamın sunduğu sanal kolaylıkların aldatıcı yüzüyle değil, yokluk içerisinde yaşayan insanların arasında olmak ve onları anlayacak bir akılla düşünmek gereklidir. 
 

Her türlü sapkınlığın egemen olduğu, kullanılan sahte ve sanal araç ve aletlerin değil, birebir beden, el ve beyin gücünün kullanıldığı bir hayatın içinde verilen mücadelenin sonunda bize ulaşan Kur'an sünnet ve hadislerin anlaşılması için basiret ve aklı selim ile düşünmek gerekir. Kendi yaşadığı toplumda bile bir nesil önce konuşulan bir dilin değişimi ile atalarını anlamaktan aciz bir neslin, laik formatla kirletilmiş akılla başka bir dilin kedine has inceliklerini ve ifade farklılıklarını anlaması mümkün değildir. Arapça olan Kur'anı bile bugün tam anlamayan onlarca arap şivesinin konuşulduğu bir dönemde yaşamaktayız. Fasih arapça ile vahyolmuş yazılmış Kur'anı anlamayan çağdaş arap halklarının olduğu bu dünyada elbette diğer dilleri konuşan halkların daha iyi anlamalarını bekleyemeyiz. Kur'anda bu anlamda değişik şekilde yorumlanan ve anlaşılan müteşabih ayetler vardır. 
 

İslami ve lügati bilgiye sahip olmayan insanların bu ayetleri çevirenin anladığı kadar anlayacağı gerçektir. Her meal de bu anlamda tam bir anlam çevirisi değildir. Yine arap dilindeki atasözü, deyim gibi söz söyleme sanatına ve inceliğine dayanan ifadelerin bilinmeside gereklidir. Bir deyiş yada deyimle söylenen bir ifadenin aynı dil içerisinde bile direkt kelime olarak anlaşılması mümkün değilken başka bir dilde aynı anlama gelen bir karşılığı kullanılmadan çevirilmeside mümkün değildir.İslamın temel kaynaklarının yazıldığı dil ile yazılan hadisleride bu bağlamın dışında kalan bir mantıkla anlamak mümkün değildir. Zira hadisler benzer olaylara ilişkin, yalnız her olayın kendine has mahiyeti olması nedeniyle farklı olarak çözümlenmesi gereken olaylar için söylenmiş ve vahiyle ümmetini inşa eden resulün sözleridir. 
 

Aslında Allah'ın, Kur'anın temel ilkelerin koyulduğu bir kitab olmasını dilemesinden sonra insan aklının bu temel formata göre işletilmesi ve her olaya dair teferruata göre değişik çözümlerin üretilmesi tabii bir durumdur. Zira bir olayı meydana getiren sebepler, kişilerin durumları ve olayı etkileyen diğer şartlar başka bir olayda aynı değildir. Bu zaten normal bir şeydir. O halde olayın farklılığına göre çözümünde farklı olması normaldir. Bir meselede ihtilafa düşen kişilere çözüm için gittikleri Hz.Muhammed(sav)'in dinleyerek hüküm vermesi aklın işletilmesidir. Benzer bir meselede ise farklı bir hükmün verilmesi her olayı etkileyen unsurların farklı olmasındandır. Bu anlamda söylenmiş farklı hadisler bir ihtilaf veya çelişki değil, bilakis işin doğasında olan farka göre çözümün farklı olmasıdır. Yaşanan hayatın içinde olabilecek binlerce farklı olayada farklı çözümler üretilmesi insanda var olan aklın işletilmesidir.
 

İnsan aklı olan sosyal bir varlıktır.Allah bu anlamda aklın kesinlikle kullanılmasını istemektedir. Bunu dilemeseydi, her konunun çözümüne dair sayfalarca vahyin indirilmesi ve yazdırılması Allah'a asla zor olmazdı... Bu durum hem Allah'ın insana verdiği aklın özünde olan iradenin ortaya konması, hemde aklın işletilmesi ile insanın eşyayı tanıması, bilmesi aynı zamanda imtihan edilmenin bir tabii sonucudur. Zira hayvan bu anlamda aklını sadece biyolojik yaşamı için işletir, yada hayvana verilen irade bununla sınırlıdır. Lakin insanlar verilen aklın işletilmesi üzerine imtihan edilmektedir. Her meselenin cevabının konularına göre ayrıntılı olarak indirilen Kur'anlarda yer alması Allah'a zor değildir elbette...
 

Ama Allah böyle murad etseydi insanlar bu anlamda kendilerini çok daraltılmış bir akletme ve düşünce alanında görecekler ve verilen aklın işletilmesini de gereğince yerine getirmeyeceklerinden Allah'ın murad ettiği ile de çelişen bir durum olacaktı. Bu aynı zamanda iman etmeyenlerin de dillerinde bir bahane gibi söylenecek, Allah bize hiç bir fikir beyan etme hakkı tanımamış, bu nedenle yaptıklarımız herşey Allah'ın istediğidir, bizim sorumluluğumuz yoktur, diyeceklerdir.  Kaldı ki bu böyle olmadığı halde Allah'ı herşeye karışan olarak suçlamaya kalkışan kafirlerin bu gün isyanlarına benzer şekilde bahaneler üretiklerini görmekteyiz... Oysa Kur'an bir çok ayetde aklın işletilmesini ve tefekkürü açıkca emretmektedir. Yunus Suresinde şöyle buyrulmaktadır;
 

99 - Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman ederlerdi. O halde insanları hep mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın?"
 

100 - Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir uğursuzluk/pislik yükler."
 

101 - De ki: "Göklerde ve yerde olup bitenlere dikkatle bakın!" Fakat o uyarmalar ve o âyetler, iman etmeyen bir kavme fayda vermez ki!"
 

Çağdaş müsteşrikler ve beyni laik eğitimle kirletilmişler Kur'ana direkt saldırmakla bir sonuca varamayacaklarını bildiklerinden daha zayıf olarak gördükleri sünnete ve özelliklede hadislere saldırmaktadırlar. Hadislerin yukarıda saydığımız dil, tarih ve diğer ilmi gerçeklerle olan bağınıda gizleyerek İslam'ın altını oymaktadırlar. Bunlar kendi içinde bulundukları müfsid resul algısını aynı şekilde son resul Hz.Muhammed(sav)'e de isnat ederek, İslamı tahrif olmuş mufsid yahudilik ve hristiyanlıkla aynileştirmeye çalışmaktadırlar.Bunu başarabilirlerse Kur'ana saldırmak daha kolay olacak, Muhammed(sav)'siz bir Ezanı okutmayı nasıl başardılarsa, ileride İslam dininin hristiyanlık veya yahudilikden farkının olmadığını daha net bir şekilde dile getireceklerdir. Kelime-i Şehadette yer alan Hz.Muhammed(sav)'in resulluğüne iman etmeyen tahrif olmuş önceki batıl dinler zaten bunu hedeflemektedirler. Dinler arası diyalog veya bu minvalde gerçekleştirilen toplantılar ile dinlerin buluşması gibi saçmalıkların konuşulduğu platformlar ve organizasyonlar bu amacın birer parçasıdırlar.
 

Ahmet Tombak

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İslam'ı, Yıkmanın, Sanal, Ve, Çağdaş, Yüzü,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
The True Furqan
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 143.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 142.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 141.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 140.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 139.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 138.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 137.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 136.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 135.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 134.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 133.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 132.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 131.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 130.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 129.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 128.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 127.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 126.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 125.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 124.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 123.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 122.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 121.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 120.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 119.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 118.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 117.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 116.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 115.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 114.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 113.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 112.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 111.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 110.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 109.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 108.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 107.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 106.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 105.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 104.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 103.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 102.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 101.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 100.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 99.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 98.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 97.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 96.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 95.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 94.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 93.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 92.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 91.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 90.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 89.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 88.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 87.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 86.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 85.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 84.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 83.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 82.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 81.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 80.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 79.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 78.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 77.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 76.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 75.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 74.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 73.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 72.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 71.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 70.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 69.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 67.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 66.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 65.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 64.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 63.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 62.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 61.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 60.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 59.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 58.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 57.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 56.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 55.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 54.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 53.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 52.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 51.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 50.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 49.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 48.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 47.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 46.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 45.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 44.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 43.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 42.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 41.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 40.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 39.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 38.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 37.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 36.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 35.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 34.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 33.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 32.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 31.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 30.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 29.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 28.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 27.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 26.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 25.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 24.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 23.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 22.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 21.Bölüm
Nasıl da Ölçüp Biçmektesiniz?!
"Kur'an da Her Şey Var" (Mı?!)
Yaşadığınız Gibi İnanmaya Başlarsanız Pusuya Düşersiniz.!
Uydurulan Din Nedir?
Kur'an Müslümanı mı, Slogan Müslümanı mı?
"Kur'an Ve Hadisler Çelişiyor" Diyenler...
"Levlâke" Uydurmasına Reddiye!
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 20.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 19.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 18.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 17.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 16.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 15.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 14.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 13.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 12.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 11.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 10.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 8.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 6.Bölüm
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -2-
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -1-
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 49.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 48.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 47.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 46.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 45.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 44.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 43.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 42.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 41.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 40.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 39.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 38.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 37.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 36.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 35.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 34.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 33.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 32.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 31.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 30.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 29.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 28.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 27.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 25.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 24.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 23.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 22.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 21.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 20.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 19.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 18.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 17.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 16.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 15.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 14.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 12.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 11.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 10.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 9.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 7.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 11.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 10.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 4.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 4.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 7.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Dengeleri Bozanlarla Dengeleri Koruyanlar arasındaki Ölümsüz Mücadeleyi İyi öğren, Ve Bu mücadeledeki yerin, ne pahasına olursa olsun Dengeleri Koruyanlar safında olsun...


HİKMET/HADİS
Süfyan İbnu Abdillah es-Sakafi (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana yetsin ve sizden başka kimseye İslam'dan sormaya hacet bırakmasın" dedim. Şu cevabı verdi: "Allah'a inandım de, sonra da doğru ol" buyurdu. {Müslim, İman 62, (38). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,