Haber Detayı
01 Eylül 2018 - Cumartesi 02:33 Bu haber 521 kez okundu
 
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


2255- Zillet ile İslâm yanyana gelemeyecek iki kavramdır...


2256- Ticareti helâl kazanma yolu olarak sunan Allah faizi şiddetle reddediyor... Allah infaklar üzerinden artacak mallara müjde vermekte, zenginliğe giden yolun Allah yolunda harcamaktan geçtiğini idrak edemeyen insaniyet, birikimcilik ile zengin olma yolunu seçmekte. Zira hem realist zeka, hem kapitalist akılsız akıl doğru olarak bunu sunmakta. Müslümanlarda Allah´a imanı öncelemek ve faizi terkedip infağa yönelmek, helal ticaretler geliştirmek yerine sisteme iman etmeyi ve sistemsel zekaların birikimci zenginlik vaadini tercih ediyor, sonuçta da kaçınılmaz son olan fakirlik bizi terketmiyor...


2257- Göklere hapsolunmak istenen ve hayata müdahil olmaması istenen Allah. Göklere hapsolunmak istenen ve hayata müdahil olmaması istenen Kur´an, ya kabire, ya uzlete, ya hırkaya, kıl tapıcılığına, zavallılığa, hapsolunmak ve hayata müdahâleden diskalifiye edilmek istenen Resul! Bu ümmeti kalbinden vurmak isteyenler işte tam olarak bunu istiyorlar...


2258- Küresel emperyalizmin sömürü düzeninin ekonomik kanadını temsil eden banka denen daireler adeta kocaman kocaman halkları esir almakta, gelir gider denetimini tamamen elinde tutmakta ve maalesef ümmet bankadan faizli icazet almadan tuvalete dâhi gidemeyecek kadar köleleştirilmiş durumda. Özde bütün evreni köleleştirmek isteyen faiz baronları temeldede ümmet-i işte böyle kontrol altında tutmakta, uzayan kredi kartları mağduriyetleriyle tek tek sivil cinayetler işlemeye devam etmekte...


2259- Dünya ticaretini elinde bulunduran satanist yahudiler ve ümmet üzerinde ki terörü, masaya yatması gereken en temel konu ekonomik yenilgiler sonucu ve terkettiğimiz adil ticaret şuuru sonucu boşluğu dolduran satanizmi ve emperyalizmi doğru okuyabilmek. Ziraat konusu öncelikle gıda sektörü, üzerindeki ümmet'in satanizme mağlubiyyeti üzerinden okunmalı. Hep söyledim yine söyleyeceğim dilde tekbiri eksik olmayan ama mutfakta domuzu, gdo, emulgatör, gen teknik, eksik olmayan bir ümmet haline geldik maalesef, bu domuzlu mutfaklar bu gün yüzde yüz bir başarı sağladı ve maalesef her müslüman en az bir kere 21. asırda domuzu bir şekilde tüketti. Bu acziyyet üzere olan ümmet bu hale gelirken ziraatte ki, üstün aklını terketmesi yatmaktaydı yine temelde, domuzu yemek meselesinden ziyade esas mesele dostlar bu ümmet'in bir izzetinin, onurunun olduğunu unutmamaktır...


2260- Ve gercekte öz servetine dokunmadan, mäli durumunu hic aksatmadan zar zor biraz harcayan veya harcar gibi görünen ve servetini sert kayalar gibi ayak diretip sadece kendisine saklayan, paylaşma bilinci olmayan egoistleri, cimrileri, infak etmeyerek, sälat etmeyerek, sadaka, zekat vermeyerek maddeye tapanları gördün mü? Necm-34


2261- Allah Resul'ünün mücadele ettiği dünyadan el etek çekme girişimi, bu gün namussuz zihniyetlerce takva olarak, züh olarak, ihlas olarak halka din diye yutturulmakta. Ümmet'in hem dünyevi hem de uhrevi hayatına bu tekerrürlü tarihi hatalarla darbeler vurulmakta maalesef... Ahiretin güzide tarlası, bahcesi olarak görmemiz gereken dünya, sanki şeytan eviymiş gibi bir muamele görmekte, uhrevileşeceğim derken daha büyük bir dünyevileşme ve vehn hareketleri doğurmakta. Özgürlük ve uhrevileşme yerini kölelik ve dünyevileşme ye terketmekte... Meydanlar azad edilmeyi bekleyen köle müslümanlarla doluyken, uhrevi azadiyetlerin rüyalarını biriktirmek ne kadar garip...


2262- Kendi kendilerine din uyduranlar yemeyeceksin, içmeyeceksin, tüketmeyeceksin gibi hem kendi nefislerine hem de kendilerini takip eden nesillerin nefislerine zulmeden zalimlerdir... Geleneksel mistik, tasavvufik  sistemler adeta diyet müslümanlığını  savundular. Süreklilik arzeden hiç bir diyetin insan bünyesine faidesi yoktur. Tüketmeyeceksin diyen böyle çakma dinlere, harcayacaksın der islam. Tüketim çılgını olacaksın diyen çakma kapitalizm dinine de asla israf etmeyeceksin der islam. Kim ne uyduruyor ise uydursun hiç bir güç orjinal islami doğrulara galib gelecek değildir...


2263- Kalıcı olan ahirette ki bir kıl, ölümlü olan dünyadaki koyundan sahibine daha nurlu ve hayırlıdır. Fakat dünyaya savaş açmak gibi yobaz fikirler geliştirenler maalesef Allah´a ve Resule savaş açmakta olduklarının hiç farkında bile değillerdir! Resulullah'ın dünya algısı çok yönlüydü... Dünya ve ahiret kıyaslanırsa, Peygamber s.a.v ölü bir koyunun yanından geçerken, gördüğünüz şu koyun ölüsünün, sahibi nezdinde bir kıymeti var mı? diye sorunca, oradakiler, "kıymeti olmadığı için onu buraya attı" dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu dünya bu koyunun sahibi yanında olan kıymetinden ziyade Allah katında daha değerli değildir. Eğer dünyanın Allah katında sivrisinek kanadı kadar bir kıymeti olsaydı? Allah c.c ondan kafire bir yudum su içirmezdi." (Tirmizi, Zühd:13; ibn Mâce, Zühd:13) Bu hadiste Resulullah sav dünyaya dair değersizlik, gereksizlik gibi bir atfetmede bulunmuyor. Burada ahiretin sonsuzluğuna binaen dünya hayatının gelip geçiciliğine dikkat çekiyor ve ölümlü olan dünyanın, ölümsüzlük diyari olan ahirete yenikliğinden bahsediyor. Velev ki bir sinek kadar yahut bir sineğin kanadı kadar dahi olsa ölümsüzlük diyarındaki bir an, ölümlü ve fani olan milyar kilometre büyüklüğünde dünyalara galiptir hayatta  diyordu Allah'ın Resul'ü... Şimdi bu cihetten bakarsak, Resul iman edenleri "Hayata hayat verici meselelerde davet ediyordu." Zira Dünya Allah´ın bir sanat eseridir. O´nun "Muktedir, Bedî, Kebîr, Alîm, Semî, Basîr" gibi isimlerini bize anla tan, tefekkür ettiren bir sistemdir. Dünya ahirete yürüdüğümüz bir tohum ekme tarlasıdır. Ona salih amelleri, iyilikleri, güzellikleri ekeceğimiz bir tarla, cennete götürücü bir cennet yolu gibi bakabileceğimiz gibi, cehenneme götürücü bir mayın tarlası, olarakda muamele edip bakabiliriz. Kim ahiretinde neyi diliyorsa, dünyada ekeceği tohumdada bunu dilemektedir aslen... Resul'ü doğru okuyamamak, Resul'ü Kur´an´la anlayamamak, Resul'lerin yolunu mistisizme, panteizme kurban etmek iki dünyada da bedellidir, ama aynen Resül'ün dediği gibi, dünyada ki bedelleri ahiretteki bir sinek kanadı kadar yokken, ahiretteki bedeli dünyalardan büyüktür...


2264- Gıda sektöründe işine haram katana selam vermeyi zillet kabul eden birinci nesile son nesil, "helali ararsan aç kalırsın" diyen vurdumduymazlıkla yeni bir temsil ortaya koyduğunu zannediyordu... "Faiz ayaklarımın altında" diyen izzetli nesle bankalara, kredilere teslim olmuş köleler, bağımsızlık narasıyla cevap vermeye yelteniyordu...


2265- Allah Resül'ü en az okunan ama en çok konuşulan insanlardan birisidir tarihte... Aynen Kur´an´a yapılan muamele, hikmet dolu Resul'lerede tarih boyunca yapıla gelmiştir, Kur´an gibi Resul'ler de terkedilmişlerdir maalesef... Küresel medya, para, gıda, silah, sağlık, iletişim, uzay, yer üstü, yeraltı zenginlikleri gibi en temel sektörler, stratejik öneme sahip konumlar, zalimlerin tekeller ile idare olunurken, ve bir çok alanda olduğu gibi buralardada yenik ve fakir bir ümmet durumundayken bizler, Resul'ün ümmet-i olabildiğimizimi düşünüyoruz? Yoksa sizin Resul'ünüzün çizdiği ümmet portresi yenilgiyi kabul eden, cehalete kaçan, güçsüz, tedbirsiz, zavallı bir ümmet mi? Ekonomide Resul'lerini örnek almayacak, emperyalist bir kaç ucube aileye teslim olacak ve köleliğe & zillete talip olurken, aynı anda Resul'ün ümmet-i olmakla övüneceksiniz, öylemi? Ah musibet!


2266- Yeni dönemin zilletten uzak olduğunu iddia edenleri okuduğu Kur'an la davet ettiği islam dini adına verdiği konferanslarda, kabre gömdüğü müslümana bile defin ücreti alırken, ilk dönemin iman edenleri bu uygulamalara lânet okuyordu ve "biz ücretimizi sadece Allah´tan isteriz", diyorlardı... "Kadınlar bize Allah´tan bir emanettir" diyen o ilk nesillerin izzetini, yeni dönemin sözde zilletten uzak olanları, onlar "kaburgadan gelme adilerdir, arada bir dövmekte gerek" diye tarif etmeye yelteniyor vede zilletli halin izzetli çorba tarifini sunuyorlardı asra...


2267- Ey zelil insan. Allah Resul'ünü doğru okuduğumuz gün, dünyaya dâir hiç bir endişesi olmayan ahireti dâima en merkeze alan, dünyada en emin şartlara haiz üstün insanlar, olduğumuz gündür, ümmet ve insaniyet olarak mü'minlerin, iman edenlerin üstünlüğünü ancak hainler reddedebilir.


2268- Resul'lerini anlamamakta inat eden insanlar bin kere dahi geçse bin birinci defa aynı delikten geçmekten usanmayacak, yorulmayacak bir kimya üzerinde sabitlenmiş...


2269- Zilletin izzet, izzetin zillet diye sunumu yapılan bir dünyadayız vesselam...


Taat/İTAAT dolu İSYAN'larla & Hayır/LA kalınız!
 

Neue Welt

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: İsyan'dan, İtaat'e, KAVGAM!, 92.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 86.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Hayatı İman'ladır..Akletmeyen Aklı Taşıyan Kafa Vücuduna Hammallık Yapmıştır..!


HİKMET/HADİS
İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) buyurmuşlardır: "Kim üzerinde Muhammed (aleyhissalatü vesselam)'in mührü bulunan sahifeyi görmek isterse şu ayetleri okusun: "De ki: "Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. -sizin ve onların rızkını veren biziz- Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır. Yetim malına, ergenlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın; ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kimseye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuz vakit -akraba bile olsa- sözünüzde adil olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır" (En'am 151-153)." Tirmizi, Tefsir, En'am, (3072)


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,