Haber Detayı
31 Aralık 2015 - Perşembe 18:20 Bu haber 1449 kez okundu
 
Kadın & İslam 3.Bölüm
 
 
KADIN & AİLE Haberi


Araştırmanın bir önce ki bölümünde; Yahudi ve Hıristiyanların elinde olup tahrif edilmiş, kendilerine göre mukaddes(!) addettikleri kitaptan  Hz Havva & Hz  Adem as' a dair  bir örnek vermiştik. Bu istikamette devam edelim yazı seyrine... Hz Havva'nın evlatlarına bıraktıgı sözde MİRAS'ın(!) faturasını kesedursun bol keseden atanlar,, biz alarmlarımızı uyandırma moduna ayarladık biiznillah..

"Sizin hayırlınız, eşine hayırlı olandır. Ben de eşime karşı sizin en hayırlınızım. Kadınlara ancak iyi insanlar iyi davranır; onlara karşı ancak kötü kişiler, ihanet eder." 
(el-Camiu's-sağir, c.2, sh.ll, Hadis No:4012)

Ve...;

Hazreti Havva hakkında UYDURULMUŞ bulunan türlü yanlış ve esassız HURAFELER, hatalı ve çürük EFSANELERe göre, bir önceki yazımızda geçen hususiyetiyle  Havva zanlıdır..ve ezeli suçlu..Ve ebedi günah ve kusur yüklüdür...Tanrı tarafından azarlanmış , dünya ve dahi ukbada sonsuz bir eziyete/mahrumiyete  mahkum edilmiştir.... Böylece bütün kadınlarada onun bu kusuriyetleri ve hatası teşmil edilmiş. Özellikle yahudiler tarafından çarpıtılan ,çarpık düşünceli bu uydurmalar, habis projelerin ardına yılan gibi çöreklenivermiş ve birde onlara tabiki kudsiyet(!) giydirilerek yaptırım gücü desteklenmiş... Bu garabet yüklü uyduruklar adeta bir silsile olarak yeryüzünde kulaktan kulağa yayılıvermiş, hatta kitaptan kitaba yayılıvermişte hristiyan milletlerede kitabi olarak aktarılmış.... 

Şimdi bu bir önceki bölümde aktardığımız "Adem-Havva-Yılan" safsatasına bağlı  olarak ,konuyla ilgili bir örnek daha sunmak, böylece bir noktaya daha dokunmak isterim.. Belki sonraki bölümlere tekrar konu olacaktır bu örnek, fakat kopukluk olmasın diye değinmek istiyorum kırık dökük cümlelerimizlede olsa bu benzer mevzuya...

YUNAN MİTOLOJISİ!nde de tıpkı buna benzer bir KADINdan bahsedilir! "PANDORA!"

Daha çok mitolojiyle anılan bu medeniyette, çok tanrılı bir inanç sistemi mevcut  ve her şeyin bir tanrısı vardır. Bu tanrılar içerisinde ise şüphesiz ki en popüler olan ve çoğu kesim tarafından bilinen tanrı Zeus’tur. Aynı zamanda Zeus, bu eski medeniyette en önemli tanrı olarak da görülmektedir. Pandora ise,Zeus ile ilgili bir kavramdır.Eski Yunan Medeniyetindeki inanışa göre Zeus, kötülük yapan insanları cezalandırmak için çok güzel bir kadın olan Pandoranayı topraktan ve sudan yaratMIŞ.. Bu kızın kalbini sadakatsizlikle, ağzını da yalanla doldurMUŞ... Kıza «Tanrıların armağanı» anlamına gelen «Pandora» adı verilmiş.. Zeus bu kıza bir kutu hediye etmiş ve kutuyu kesinlikle açmamasını sıkı sıkı tembihlemiş.  Tanrılar ve tanrıçalar bu kıza güzellik, çekicilik ve tatlı dil vermiş, onu takılarla çiçeklerle donatmışlar.  Sonra Tanrılar, Pandora'yı Prometeus'un kardesi olan Epimetheus'a yollamışlar. Prometeus kardesi Epimetheus'a,  tanrılardan gelen bir hediyeyi kabul etmemesi gerektiğini anlatmış ama Epimethus kardeşinin uyarılarına kulak asmaMIŞ.... Epimetheus kısa zamanda ona aşık olmuş; evlenmişler. Her şey yolunda giderken, günün birinde Pandora Zeus'un hediyesi olan kutuyu açıp içinde ne olduğunu görmek istemiş. Zeus'un uyarısını unutan zavallı Pandora kutuyu açtığında ölüm, açlık, öfke, kıskançlık ve o güne kadar yeryüzünde mutlu yaşayan insanoğlunu acıya ve kedere boğacak olan her türlü kötülük dünyaya yayılmış.(1)
MIŞ TA MIŞ.......! (Bu saçmalık uzayıp gidiyor.....)

Yani,, sözün kısası bu hayali ve mevhum kadın GÜYA,, insanın başına gelen bütün musibet ve felaketlerin MÜSEBBİBİ olmuş... Dolayısıyla hemen ilave edelim ki Yunan mitolojisinde kadın sonradan yaratılan ikinci sınıf bir varlık olarak görülür. Ancak bu mitoloji kendi içerisinde, kadının önemi konusunda tezatlıklar da barındırmaktadır. Bir taraftan kadın yaşamın kaynağı olarak görülürken; diğer taraftan hırsın, kötülüğün kaynağı olarak görünmektedir....Ki eski Yunan cemiyetinde kadın bu yüzden medeni hukuk ve kanuni hak bakımından ZELİLane bir hayata garkedilmiş... İhtimalki mevhum Pandoradan beslenen yunan hayali, netice itibarıyla kadını aşagılık bir mahluk olarak hükme tabi tutmuş ve nihayetinde kadın zelil bır muameleye mahkum edilmiş...Hatta öyleki kadın denaet derecesine indirgenip, UĞURSUZ(!), ŞEYTAN(!)  yakıştrmalaryla,, her türlü musibetlerin tek parmakla gösterilen tek sebebi oluvermiş!...

İşte,, tıpkı Havva ve yasak ağacı andıran saçma uyduruk bir efsanedir buda,,nihayetinde kadını kötülüklerin sorumlusu , yasak olanı yapan olarak gösterir her ikiside... Burdada sözde yeryüzündeki bütün kadınlara miras olarak yaptığı hatanın cezasını bırakan Havva validemiz gibi merağına yenik düşen bir kadın var ; hastalık, keder, ıstırap, yalan, riya vs gibi insanlara dünyayı cehennem edecek şeylere sebep gösterilmiş olan bir kadın.... İlk insanlardan neşet eden vaka; türlü yalanlarla süslenip türlü kalıplara dökülüp böylece arz'a arzedilmiş,,ve tüm bu yalanların akabinde ve neticesinde, yeryüzünde iffet, hürmet ve üstünlük ve saygınlık  gibi vasıflar ise sanki yalnız erkeklere mahsus kalan/olan  imtiyazlardan sayılagelmiş... Hasılı ; gerek mevhum pandoradan beslenen yunan hayali, gerekse Hz Ademin cennetten kovulmasına hz Havvanın sebep oldugu dogrultusunda empoze edilen inançlar  ne hazindir ki çokca toplumların Kadına olan nazarlarını/bakışlarını olumsuz yönde şekillendirivermiş....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Evet yahudi ve hristiyanların palavra ve paçavralarıyla doldurulmuş  ve sadece adem ve hanımına değil çokca resullere atılmış  olan iftira ve hezeyanlarla dolu kitaplarından neşet eden söylemlerine az çok sitede bulunan diğer kalemlerimiz işaret buyuruyor ve o eksende yazıyorlar..Evet onlarada çokca iğne batıralım ama şimdi burada,,bu yazıda  azıcık cuvaldızı bu garip söylentilerden nasiplenen(!) topluma ve kendimize batıralım iyimi.. Zira vahiyle yoğrulan ve ümettini vahiyle yoğuran Peygamber as-a dahi bu söylemlerden ve uyduruklardan yola çıkarak iftira atanlar ve nemalananlarda az değil içimizde-aamızda ve toplumumuzda... Öyle ki, Onun sahih sözlerini bile bu saçmalıklarla aynı kefeye koyup,, yani sahih olan nebevi beyanları  sağa sola çekiştirip şekillendiren,   tıpkı onlarada Kur'an gibi tahrif cüretkarlığında bulunan  soysuzlarda olmuş...Kadını içinde bulunduğu zelil çukurdan "Allahın izniyle" izzete kavuşturan bir peygamber sırtındanda kadını aşağılayanlar türemiş böylece!

Mesela "Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin."  gibi..
Mesela "Kadınlara muhalefet edin, zira kadınlara muhalefet berekettir" gibi..
Mesela "Kim ki karısına itaat ederse Allah onu yüzüstü Cehenneme atar" gibi..
Mesela "Kadının yeri soğumadıkça erkek, kadının oturduğu yere oturmamalıdır" gibi..

Hem sonra;  "Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta"  "Kadınların saçı uzun aklı kısadır" gibi  sözler üreterek Müminlerin muallimi olan ve Kadına Rahim dolu soluklarla muamele eden Rasul as'ıda iftiralara dahil etme küstahlığında bulunmuşlar...Anlayacağınız  peygamber üzerinden; onun söylemediği sözleri türeterek sadece uydurma olarak israiliyattan ve iblisiyattan sızma cümlelerle kalmamışlar,, onun sahih sözlerini kaendilerine göre eğip bükerek islama dışardan ve içerden elbirliği ile taarruzda çökertme harekatında bulunmuşlar......

Konumuz eksenine dönecek olursak ,, toplumun omurgası olan Kadının Neredeyse cennete girebilmesini erkeğin iznine bağlamışlar... Oysa Kuran'ın hiçbir yerinde; kadınların çoğunun KÖTÜ, CEHENNEMLİK, UĞURSUZ,, fıtraten eksik ve manen yasaklı/damgalı olduğu vs vs vs geçmez. Kuranın öğretisi ve Rasulün getirisi birbiriyle tezat teşkil etmemişken,,ve elçi insanlığı vahyin terbiyesinin ışığı altında layık olduğu vechile yetiştirmişken, üstünlüğü erkek veya kadın olmaya değil, Allah'ın dininde titizliğe bağlamışken, bu iftiralarla heybelerini dolduran habis emelli insan(!)cıklar ne yazıkki bu efsanelerden kendilerine yaraşır habis payı almışlar..Ve yeryüzünü dengesizliğe düçar ederek fasid eylemeye devam etmekteler....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ey insanlar! Biz sizi bir erkek, bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanı- nızdır. Allah her şeyi bilendir,  her şeyden haberdar olandır." (Hucurat Suresi 13)

Kadın & Erkek,, ASLEN her ikiside eksikti biraz evet....
VE FAKAT! biraraya gelmeleriyle TAM-lanacakları gayesiyle yaratılıp birbirlerinde sekine bulmaları gerekirken,, kadını bir UĞURSUZ(!), musibetlere gebe, ve ezeli ve daimi olan bir "EKSİK"likle itham eden yarım ve ucube akıllılar aslen bu ithamlarla ve bu iftiralarla kendilerinin akıllarının hakkını veremediklerini idrak etmekten yoksun kalmışlardır.  Kalmışlarda, beri tarafta SÖZÜM ONA İSLAMLA şerefyap olanlarda tüm bu olanlardan nasipdar olmuşlar.... Tarih boyunca kendilerine ana, bacı, yar ve yardımcı olarak sunulan kadın aleyhinde uydurulan bu saçmalıklara inanarak kadını aşağılamış ,davranışlarıyla ASİL islam inancına tezat hareketler sergileyerek zalimane muamelelere tabi tutmuş,  empoze edilen ihrac inançlarla mûsavi/eşit davranmışlar...Yani ki Kadını GÖSTERİLMEK istenilen noktadan seyretmişler  , bilinçli yahut bilinçsiz eziyetlere imza atmışlar...Tasarıma alet edilen  iyi kamufle  edilmiş planların parçası seçilenler hesabı mizan gününde agır olacak türlü zulümlere bulaşmaktan malesef  kurtulamamışlar.. "Hangi suçundan dolayı mev'udelerin eziyet gördügü"sorulacagı vakti hafife alanlar ne yazıkki işin öte tarafındaki ciddi vehameti kavrayamamışlar! ki  Rahmanın emanetlerine ihanet edip,, toplumun güzide ümm/Annesini yorgun ve bitab eylemişler.. Rabbin nazende kulları hakkında ve asırlar boyu oynanan oyun & dönen dolaplar etrafnda,, islamın içini gercek manasıyla doldurmadıkları, ve hakkıyla yaşayarak temsil etmedikleri için türlü maşalarada alet olmuşlar. Sözde arzın izzetli halifesi olan insan!,, firasetini dumura ugratarak,  İNANCINA, KADININA , YAR-İNE ve dahi DEĞERLERİNE MIZRAK SAPLAYAN ZALİMLERE yaren oluvermişler...!

Ruveyda ÇELİK
~~~~~~~~~~
1)Mustafa Çelik
2)Mevdudi/Hicab

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Kadın, &, İslam, , 3.Bölüm,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Cehennemin Öteki Adı
Kadın & İslam 23.Bölüm
Kadın & İslam 22.Bölüm
Kadın & İslam 21.Bölüm
“Yoksa Onlar Cahiliye Hükmünü mü İstiyorlar?"
Kadınların İstihdamı Üzerinden İfsad Edilmek İstenen İslam Toplumları
Kulluk Ve Özgürlüğün Simgesi "Başörtüsü"
İfsad Tuzağındaki Aile Ve Kadın -8-
İfsad Tuzağındaki Aile Ve Kadın -7-
İfsad Tuzağındaki Aile Ve Kadın -6-
İfsad Tuzağındaki Aile Ve Kadın -5-
İfsad Tuzağındaki Aile Ve Kadın -4-
İfsad Tuzağındaki Aile Ve Kadın -3-
İfsad Tuzağındaki Aile Ve Kadın -2-
İfsad Tuzağındaki Aile Ve Kadın -1-
İslam'da Kadın -2-
İslam'da Kadın -1-
Mahremiyet...
Şeytanın Giremeyeceği Evler 21.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 20.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 19.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 18.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 17.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 16.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 15.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 14.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 13.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 12.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 11.Bölüm
Kadın & İslam 20.Bölüm
Kadın & İslam 19.Bölüm
Kadın & İslam 18.Bölüm
Kadın & İslam 17.Bölüm
Kadın & İslam 16.Bölüm
Kadın & İslam 15.Bölüm
Kadın & İslam 14.Bölüm
Kadın & İslam 13.Bölüm
Kadın & İslam 12.Bölüm
Kadın & İslam 11.Bölüm
Kadın & İslam 10.Bölüm
Kadın & İslam 9.Bölüm
Kadın & İslam 8.Bölüm
Kadın & İslam 7.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 10.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 9.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 8.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 6.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 5.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 4.Bölüm
Kadın & İslam 6.Bölüm
Kadın & İslam 5.Bölüm
Kadın & İslam 4.Bölüm
İslamda Toplum Ve Aile Düzeni 3.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 3.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 2.Bölüm
İslamda Toplum Ve Aile Düzeni 2.Bölüm
Kadın & İslam 2.Bölüm
Şeytanın Giremeyeceği Evler 1.Bölüm
Kadın & İslam 1.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Hayatı İman'ladır..Akletmeyen Aklı Taşıyan Kafa Vücuduna Hammallık Yapmıştır..!


HİKMET/HADİS
Ebi'l-Cevzai rahimehullah anlatıyor: "Hasan İbnu Ali (radıyallahu anhüma)'ye: "Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan ne ezberledin?" diye sordum. Şu cevabı verdi: "Aleyhissalatü vesselam'dan: "Sana şüphe veren şeyi terket, emin olduğun şeye ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan şüphedir." {Tirmizi, Kıyamet 61, (2520); Nesai, Eşribe 50, (8, 327, 328). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,