Haber Detayı
10 Ekim 2018 - Çarşamba 02:16 Bu haber 398 kez okundu
 
Kalb'den Dil'e -11-
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


126- Allah yolunda Şehadet dışında kan akıtmak Takva değildir..!! Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz. (Ey Muhammed!) Vazifelerini güzelce yapan iyilik sevenleri müjdele. Hac:37 Kendi kanını akıtmak asla Takva değildir..!! Kendi Kanını Akıtmak ve Tapınaklarda İnsanı Kurban Sunarak Kan Akıtmak Şeklinde Yapılan Tüm İşler Sapkınlıktır... Hz.Hüseyin'in Şehadetini Sadece Yezidilerin Zulmen Akıttığı Kan Üzerinden Görenler Kendileride Sadece Kan Akıtılmasını Yücelterek Zalimlerin Kan Dökerek Yaptıkları Böyle Vahşetlerin Kutsal Bir Değerinin Olduğuna İnanmaktadırlar... Oysa Allah Kur'anda Kesilen Kurbanların Etleri ile Akıtılan Kanlarının Bile Allah'a Ulaşmayacağını Söylemektedir...İfsad Olmuş Batıl Dinlerin ve Sapkın İnançların Ayinleştirdiği Kan Akıtma Törenlerinin İslamla Alakası Yoktur. Kur'anın Emri ve Sünnette Yer Almayan Bu Tür Sapkın Şovlar Kan Akıtmayı Kutsallaştıran ve Şeytani Bir Boyuta Taşıyan Mufsid ve Azgın İşlerdir...!!
 

127- Ne için mücadele ettiğiniz ve hangi ölçüyü esas aldığınıza dikkat edin! Herkes sevdiğiyle haşrolacak, ben müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır emri gereği, Allah'ın emrettiği gibi dosdoğru olanlarda mutlaka Allah'ın rızasına kavuşarak ahirette onlarla beraber olacaktır. Hz.Muhammed(sav)'e evladı ana babaya düşman ediyor demişlerdi, ama O, ne lrk, ne sınıf, ne de diğer batılların davasını gütmedi. Sadece Allah'ın dediği gibi "La ilahe illallah" ın anlamını gönüllere nakşetmek için tevhid mücadelesi verdi. Allah bütün zulümlerin tevhidin ifsadı nedeniyle oluştuğunu bizlere bildirdiği için elbette müslümanlarda tevhid mücadelesinden başka bir mücadeleyi asla vermediler. Temel olan tevhidi mücadeleyi vermeyip beşeri zanlar ile diğer ırk veya sınıfsal mücadele verenler bugüne kadar ya kominizm ya da emperyalizmin oyuncağı olmaktan kurtulamadılar, kurtulamazlarda... Müslümanın ne ve nasıl mücadele vereceğini de Allah belirler. Allah'ın gösterdiği şekilde verilmeyen her mücadele bir yönüyle haksızlığa karşı verilen bir mücadele gibi de görünse bile asla batıl vasfından çıkarak hak olamaz. Zira eğer öyle olsaydı, tüm resuller bulundukları toplumun sıkıntıları üzerinden kendilerince uygun gördükleri mücadeleyi verirlerdi. Hz.Muhammed (sav)'de aynı anlayışla kendi reyine göre hareket ederek yaşadığı çağda en önemli gördüğü yanlışlar ve haksızlıklar üzerinden bir mücadele vermeyi düşünürdü. Lakin insanlar yaratılmış bir varlıktır ve Allah'tan bağımsız olarak yöneldiği ve yücelttiği her düşünce için vereceği mücadeleler asla kendisini huzura kavuşturamayacaktır. Bu nedenle kimsenin Allah'ı bir kenara bırakıp kendi ırkı ve meşrebi üzerinden haksızlıklara karşı mücadele vermesi asla meşru olamaz. Allah'ın öngörmediği saiklerle mücadele verenler ancak batıl ve zanni düşünceler üzerine bina edilen ve kişilerin kendi reyi ve keyfiyetine göre sürdürülen bir mücadele vermiş olurlar. Keyfiyet hayatın her alanında Allah'ındır. Bu anlamda kim Allah'a gönülden iman ediyorsa, bulunduğu yeri iyi düşünmeli, verdiği mücadelenin Resullerin ve Kur'anın öngördüğü yani Allah'ın emrettiği bir mücadele olup olmadığını bir kez daha düşünmelidir. Kişi sevdikleri ile haşrolacak ve hesaba çekilecektir, unutulmamalıdır...!!
 

128- Allah'a itaat etmeden nereye kaçabilirsiniz ki?!! Her Canlı Bir Tasarım ve Takdir Edilen Hayat Üzerine Yaratılmıştır... Hayatı Boyunca Aslandan Kaçan Yaban Eşekleri/Zebralar Asla Kendileri İçin Takdir Edilen Hayatın Dışına Çıkamazlar ve Bu durumu Değiştirecek Bir Akılları da Yoktur. Zaten Her Canlı Yaratıldığı Konumda Olmakla Biyolojik Sistem Mükemmel Olarak İşlemektedir. Bu Durumu Anlayabilen ve Akleden Tek Mahluk ise İnsandır. Peki Bu Anlamda Aklını Kullanmayan ve Kendisine Özel Kılınan Bu Akılla Donatılmanın Şerefini İdrak Edemeyenler Olabilir mi.? Maalesef Bu Hep Olmuştur....Zira Akıl Kendisini Var Eden ve Sadece İnsana Verilen Bir Nimet Olarak Öncelikle Kendisini Yaratan Allah'ı Gereğince Bilmek ve Allah'ın Hükmüne Teslim Olmakla Mükelleftir.Eğer Allah'a Gönülden İman Ederek Hükmünü Hayatın Her Alanına Taşımıyor ve Mufsid ve Batıl Beşeri Yollara Sapıyorsanız, Aklınızı Azgın Şeytanın Yolunda Kullanıyorsunuz Demektir.Allah'ın Verdiği Aklı, Allah'ın Yolunda, Allah'ın Kainata Koyduğu Sistem İfsad Edilmesin Diye Gayret Göstermiyor, Allah'ın Hükmünü Egemen Kılmaya Çalışmıyorsanız, Aklınızı Allah'ın İradesine Göre Kullanmıyor ve Kurtuluş Diye Gösterilen Batıl Yollara Dalıyor, Allah'dan ve Hükmünden Kaçıyorsunuzdur.Ama Nasıl ki Yaban Eşekleri Kendilerine Takdir Edilenden Kurtulamazlarsa, Allah'a Teslim Olarak Hükmüne Tabi Olmayanlarda Asla Allah'ın Hükmünü Değiştiremez ve Takdir Edilenden Kurtulamazlar... Ebedi Hayatın Hesab ve Ceza Günüyle Karşılaştıklarında ise Artık Hiçbir Mazeretleri Yoktur...!!
 

Müddesir Suresi:
32 - Hayır, andolsun aya,
33 - Döndüğü an o geceye,
34 - Ve açtığı sıra o sabaha.
35 - Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir.
36 - Uyarmak için insanları..
37 - İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri..
38 - Her nefis kendi kazancına bağlıdır.
39 - Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç.
40 - Onlar cennettedirler, sorup dururlar.
41 - Suçluların durumunu.
42 - "Nedir sizi Sekar'a sokan?" diye.
43 - Suçlular der ki: "Biz namaz kılanlardan değildik."
44 - "Yoksula da yedirmezdik."
45 - "Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik."
46 - "Ceza gününü yalanlardık."
47 - "Nihayet bize ölüm gelip çattı."
48 - Artık onlara şefaatçilerin şefaatı fayda vermez.
49 - Şimdi o Kur'ân'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var?
50 - Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri.
51 - Arslandan kaçmaktalar.
52 - Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.
53 - Yok, yok onlar ahiretten korkmuyorlar.
54 - Hayır, hayır, O kur'ân kuşkusuz bir öğüttür.
55 - Dileyen onu düşünür.
56 -Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Koruyacak da O'dur, bağışlayacak da.

 

Ahmet Tombak

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Kalb'den, Dil'e, -11-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -12-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 86.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Hayatı İman'ladır..Akletmeyen Aklı Taşıyan Kafa Vücuduna Hammallık Yapmıştır..!


HİKMET/HADİS
İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) buyurmuşlardır: "Kim üzerinde Muhammed (aleyhissalatü vesselam)'in mührü bulunan sahifeyi görmek isterse şu ayetleri okusun: "De ki: "Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. -sizin ve onların rızkını veren biziz- Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır. Yetim malına, ergenlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın; ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kimseye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuz vakit -akraba bile olsa- sözünüzde adil olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır" (En'am 151-153)." Tirmizi, Tefsir, En'am, (3072)


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,