Haber Detayı
10 Ekim 2018 - Çarşamba 02:24 Bu haber 432 kez okundu
 
Kalb'den Dil'e -12-
 
 
FİKİR & KIYAM Haberi


129- Allah indirdi  Okuyun, Okuyun ve Yaşayın...!! Kulları kaldırdı Aman Ha, Dokunmayın...!! Kur'an her türlü saygı ve hürmeti, en büyük kitab olmasını Allah'ın vahyi olması nedeniyle hak etmektedir. Bu hususu fıkhı bir mesele olarak addeden ve sadece abdestsiz okumamayı, ön plana çıkaranlar, hayata taşınan anlamını aynı kudsiyetle yücelterek hayata taşımamaktadırlar. Eğer Kur'an gerçekten Allah'ın sözü ise ki öyle olduğunda şüphe yok. Bugün Kur'anı abdest ile öpüp başına koyanlara, bu yaptığından ötürü takdir ile bakılmasına rağmen aynı kişlerce anlamının hayata taşınmaması nedeniyle hiç kimse bir itiraz göstermemektedir. Allah bizden kağıdını/mushafını kutsayın, anlamını yaşamayın atın/ mehcur bırakın dememiştir. Bu tür anlayış haşa Allah'ın iradesi ile dalga geçmek gibidir. Haşa, "bak işte biz Kur'ana ne kadar değer veriyoruz," der gibi hükmüne uymadan kağıdını kutsamaktır. Yahudilerin mantığında bu gibi şeyler çoktur. Allah'ın murad ettiğini ters yüz ederek, yaşamazlar ve kendilerince de doğru olanı münafık bir anlayışla yaparlar. Müslümanlar, Kur'ana abdest ile dokunsunlar, saygı duysunlar, yalnız bu hükmüne uyulmasına olan saygının önüne geçmesin ve hükmü ayaklar altında çiğnenirken, her türlü beşeri düşünceyi yücelten insanların Kur'ana gelince bu zamanda olamaz demeleri kadar saçmalık ve yahudi mantığı yokmudur. Kur'an her yönü itibariyle saygı duyulacak bir kitabdır. Vahyin kutsal metinlerinin yazıldığı kağıt bile bu anlamda taşıdığı anlamın ağırlığını hissederken bizlerin, buna hürmeten abdest alarak dokunmamız, gösterdiğimiz bu hassasiyetin tezahürüdür. Ama anlamının hayata ve hükmünün sistemlere egemen olması daha çok öncelikli ve önemli bir hususdur, zaruretdir, Allah'ın emridir.!! Allah'ın Okuyun, Yaşayın ve Kurtuluşa Erin Diye İndirdiği,İnsanların Duvarlardaki Mahfazalara Koyup Kaldırdığı,Anlamı, Okunan Olduğu Halde Okutmamak İçin Çabalanan,Abdestsiz Ellemeyin Diyerek Sadece Kağıdının Kutsandığı,Elinizin Altında Bulunması Gereken Kılavuz Olması İstenirken,Uydurdukları Sistem ve Kutsallaştırdıkları Mahluklara Tapan, "Biz Daha İyi Biliriz" Diyen Laik Ahmaklarca Çağdışı İlan Edilen,Mutlak Yol Gösterici & Tek Kaynak & Rehber & CanYoldaşımız, Başucu Kitabımız olan Kur'an-ı Kerim buyuruyor: "Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik." Nahl:89
 

130- İlahınız Ancak Tek Bir İlahtır... Allah'ı bırakıp taptıklarınız da tıpkı sizin gibi kullardır. Eğer iddianızda doğru iseniz haydi onları çağırın da size cevap versinler.Onların yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri veya işitecek kulakları mı var? De ki: "Haydi çağırın o ortaklarınızı, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun ve elinizden gelirse göz açtırmayın.Zira benim velim, o kitabı indiren Allah'tır. Ve O, salih kullarına sahip çıkar.Sizin Allah'tan başka taptıklarınız ise ne size yardım edebilirler, ne de kendi kendilerine yardımları dokunur.Siz onları doğru yola çağıracak olsanız da duymazlar." Onların sana baktıklarını görürsün, bakarlar, ama görmezler. (Araf Suresi-194,198)
 

131- Beşeri Sistemler Toplumu Asla Huzura Kavuşturamazlar... "İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?" Kıyamet Suresi:36 Ferdi Olarak Nasıl Hareket Edeceğimizi Belirleyen ve Bütün Eylemlerimize Hadleri Koyan Allah(cc), Bireyi Aşan Toplumsal Egemenik ile Diğer İnsanlar Üzerinde Söz ve Yetki Sahibi Olmayı Gerektiren Hususlarda İnsanı Başıboş Bırakarak Keyfine Göre Hareket Edebilirsin Diyebilir mi? Elbette Dememiştir de.!!Zira Tüm İnsanların Birbiri Üzerinde Hak İddia Edebileceği Böyle Muğlak Bir Durum Allah'ın Hükmünde Asla Olamaz...Beşeri Laik Sistemler Bu Nedenle Asla Toplumu Huzura Kavuşturamazlar...Her İnsanın Değer Ölçüsü Farklı Saiklere Dayandığı İçin, Her Zaman Yeni Haksızlıkların Doğması Önlenemeyecek ve Adaletin Asla Tesis Edilemediği Bir Düzen Hakim Olacaktır!!!
 

132- Cahiliyeyi Reddetmeden gerçek manada İman Edemezsiniz.!!! Cahili Sistemin Piramit Düzenine Fiilen Katılmış ve Adaptasyon Sağlamış, Elde Ettiği Çıkarlarının ve Statükonun İçinde İfsad Olmuş Sözde Müslümanlar, Allah'ın Emri ve Rasul(sav)'in Sünneti İçinde Seküler Sistemlerle Ortak Hareket Etmeyi Gerektiren Bir Beyan Varsa Açıklayın, Yoksa Batılın İçinde Dalalette Kalmakla Asla Kurtuluşa Eremezsiniz.!!
 

133- Aklını Kullanmayanlar İllaki Kuş Beyinli Olmayı Tercih Edenlerdir.!!!Zira Papağanlarda Sadece Duyduğunu Tekrar Ederler. "Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman ederlerdi. O halde insanları hep mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın?Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir pislik/uğursuzluk yükler." (Yunus: 99-100) Allah Aklını Kullananlara Ayetlerini Açıkca Göstermektedir!!
 

134- Batıl ve Müfsid Hayatın Ehli Kibir Adamları.!!! "Hem insanlara karşı avurdunu şişirme (kibirlenme) ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez." "Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir." (Lokman: 18-19) Hz.Muhammed(sav), iman etmelerine vesile olmak için, Velid bin Muğire veya Ebu Cehil'in kapısına defalarca gitmesine rağmen, kibir ve gururla azgınlaşan tüm ehli kibir kendilerini mustağni görmüştür. Çağdaş ehli kibirler ise, kendilerini İslam dairesinde görmelerine rağmen, Ebu Cehillerin fillerini maalesef müslümanlara karşı göstermektedirler. Hz.Muhammed(sav), cehillerin kapısına gitmekle şanından ve şerefinden birşey kaybetmezken, ne yazık ki cehiller batıla dalmaktan kurtulamamışlardır...Kendilerine Allah rızası için yönümü döndüklerim, bilinki sizlerin ne etiniz, ne malınız, ne de işgal ettiğiniz batıl makam ve statükonuz müslümanlardan ve İslamın öngördüğü kardeşlikten üstün değildir... Yazıklar Olsun Batıla Bulanmış Aklınıza.!!
 

135- "La İlahe İllallah" Dedikten Sonra Tüm Cahiliyeyi ve her türlü Tuğyan & Tağutları Reddetmeyerek Beraber İş Tutanlara Sorsanız Doğru Yaptıklarını Söyleyeceklerdir...Lakin Hakkında Bir Delil Olmadan İtikadi Bir Eylemde Bulunmayı Aklı Yeterli Olmayan Papağanlar Bile Yapmazlar, Zira Allah'ın Onlara Yüklediği ve Becerebildikleri Sadece Taklit Etmektir...!!
 

136- Osmanlı Durduğu Yerde Çökmedi... Yıkmak İçin Her Şeyi Yaptılar... Düşünün Bir Kere!!! Batılı Kafirler Daha Sonra Kendilerinin İstemediği Şekilde Kurulan Bir Devletin Egemen Olmasını Seyre mi Dalmışlardır.? Yoksa Osmanlı'yı Yıktıktan Sonra Kuracakları Yeni Kukla Devletlerin Yapılanmasını Organize mi Etmişlerdir.?Kesin Olan Şu ki; Laik Bir Anlayışla İnşa Edilen Tc'nin Aynı İngilizler Gibi İslama Ait Ne Varsa Yok Etmiş Olması Yıkım Projesinin Son Aşamasına Kadar Devam Ettiğini Göstermektedir!!!Şehit Olarak Vatanı Kurtaranlar ile Kuranların Aynı İnanca Sahip Olmadıkları da Bir Gerçektir!!
 

137- Beşeri, Seküler Sistemlerden Pay Alan ve Payanda Olan Sözde Müslümanlar, Muvahhid Müslümanları Bırakıp Laik Dünyaperestleri Dost Edinmeye Başlarlar...Vehn Hastalığına Yakalandıklarından Zamanla Görürsünüz ki, Artık Laik Dünyaperestler Gibi Yaşar ve İnanırlar... Oysa Allah Zalim ve Cahili Tağutlardan Öncelikle Beri Olmayı İstemektedir... Allah'ın Emrine Uymayanı Elbette Şeytan Saptıracak ve Dalalete Düşürecektir...!!
 

138- Batıl, Sahte ve Müfsid Sistemlere Gönülden Bağlananlar Aldanmıştır "Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.Şüphesiz biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik."(Fetih; 7-8)
Şirk Sistemleri İçindeki Liderlerini, Atalarını, Şeyhlerini, Makamlarını, Menfaatlerini Bağlı Oldukları Yapılar ile Müfsid Bir Anlayışa Bina Ederek İçselleştiren, Benimseyen ve Alışageldikleri Statükonun Davranışlarını Vazgeçilmez Bir Hayat Felsefesi Haline Getirenlerin İdrak ve Basiretleri Ebu Cehil Gibi Kirlenmiştir.Bunlara Uzattığımız Elimiz Sadece Allah'ın Bize Yüklediği Tebliğ Nedeniyledir, Kibir Şeytana Yakışan Bir Vasıfdır, Tercih Kişiye Kalmıştır...!!

 

139- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. -Ya Rab!- (Fatiha-5)
 

Ahmet Tombak

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Kalb'den, Dil'e, -12-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
Düşünü"YORUM" -13-
Düşünü"YORUM" -12-
Düşünü"YORUM" -11-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 183.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 182.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 181.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 180.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 179.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 178.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 177.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 176.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 175.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 174.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 173.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 172.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 171.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 170.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 169.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 168.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 167.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 166.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 165.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 164.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 163.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 162.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 161.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 160.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 159.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 158.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 157.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 156.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 155.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 154.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 153.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 152.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 151.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 150.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 149.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 148.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 147.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 146.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 145.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 144.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 143.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 142.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 141.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 140.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 139.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 138.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 137.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 136.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 135.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 134.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 133.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 132.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 131.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 130.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 129.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 128.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 127.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 126.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 125.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 124.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 123.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 122.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 121.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 120.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 119.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 118.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 117.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 116.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 115.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 114.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 113.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 112.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 111.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 110.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 109.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 108.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 107.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 106.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 105.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 104.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 103.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 102.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 101.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 100.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 99.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 98.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 97.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 96.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 95.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 94.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 93.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 92.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 91.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 90.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 89.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 87.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 86.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 85.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 84.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 83.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 82.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 81.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 80.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 79.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 78.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 77.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 76.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 75.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 74.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 73.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 71.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 70.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 69.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 68.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 67.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 66.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 65.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 64.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 63. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 62. Bölüm
Kalb'den Dil'e -20-
Kalb'den Dil'e -19-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 61.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 60.Bölüm
Kalb'den Dil'e -18-
Kalb'den Dil'e -17-
Kalb'den Dil'e -16-
Kalb'den Dil'e -15-
Kalb'den Dil'e -14-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 59.Bölüm
Kalb'den Dil'e -13-
Kalb'den Dil'e -11-
Kalb'den Dil'e -10-
Kalb'den Dil'e -9-
Kalb'den Dil'e -8-
Kalb'den Dil'e -7-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 58.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 57.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 56.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 55.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 54.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 53.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 52. Bölüm
Kalb'den Dil'e -6-
Kalb'den Dil'e -5-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 51.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 50.Bölüm
Kalb'den Dil'e -4-
Kalb'den Dil'e -3-
Kalb'den Dil'e -2-
Kalb'den Dil'e -1-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 48.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 47.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 46.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 45.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 44. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 43.Bölüm
ORJİNAL İSLÂM
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 42. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 41.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 40.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -25-
Asr Soluklu Tavsiyeler -24-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 39.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 38.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 37.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -23-
Asr Soluklu Tavsiyeler -22-
Asr Soluklu Tavsiyeler -21-
Asr Soluklu Tavsiyeler -20-
Asr Soluklu Tavsiyeler -19-
Asr Soluklu Tavsiyeler -18-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 36.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 35.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 34.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 33.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 32.Bölüm
Asr Soluklu Tavsiyeler -17-
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 31. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 30.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 29.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 28.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 27.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 94.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 93.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 92.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 91.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 90.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 89.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 88.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 26.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 25. Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 24.Bölüm
Tefekkürsel Cümleler /Söz'ü Var 23.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 87.Bölüm
İsyan'dan İtaat'e KAVGAM! 86.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Hayatın Hayatı İman'ladır..Akletmeyen Aklı Taşıyan Kafa Vücuduna Hammallık Yapmıştır..!


HİKMET/HADİS
İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) buyurmuşlardır: "Kim üzerinde Muhammed (aleyhissalatü vesselam)'in mührü bulunan sahifeyi görmek isterse şu ayetleri okusun: "De ki: "Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. -sizin ve onların rızkını veren biziz- Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır. Yetim malına, ergenlik çağına erişene kadar en iyi şeklin dışında yaklaşmayın; ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Biz kimseye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. Konuştuğunuz vakit -akraba bile olsa- sözünüzde adil olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah size bunları öğüt almanız için buyurmaktadır" (En'am 151-153)." Tirmizi, Tefsir, En'am, (3072)


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,