Haber Detayı
30 Kasım 2017 - Perşembe 23:13 Bu haber 749 kez okundu
 
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -2-
 
 
UYDURULAN İSLAM Haberi


Bir önceki yazımda Kutlu Doğum mu? Kutlu Boğum mu? diye başlık  atmıştık...Bu bağlamda kaldığımız yerden devam ederek şimdide Kutlu doğum programlarında anılan Peygamber yerine, biz O'nun getirdiği din ile kendisine iman ettiğimiz bir Peygamber'i konuşmak istiyoruz...Hemen soruyoruz Peki Peygamber nedir ne değildir?...Kutlu doğumlarda veya Tv ekranlarında Din pazarlayanların Andıkları Peygamber profili ile tanıtılan Peygamber anlayışına karşı  birinin/ birilerinin çıkıp bu oyunu bozması lazım. Birinin çıkıp var gücüyle bağırması lazım: "Bırakın Peygamberimizin  yakasını!  Hiç kimse onu kendi emellerine alet etmesin! Sizlerin anlattığınız bu Din, tek din olan İslam Dini olmadığı gibi, aynı zamanda sizlerin Andığınız bu Peygamberde İslam Peygamberi değil!...Zaten Peygamberimizin gönderiliş sebebi bu sizlerin Andıklarınız/Kutsadıklarınızdan müteşekkil değil! Ey Peygamber'i kendi emellerine alet edenler! Önce bir Peygamber'in ne olmadığına karar verin! Eğer karar veremiyorsanız, açın Kur'ana sorun size cevap versin...Şunu çok iyi biliniz ki;
• Peygamber, göz boyayan  bir "Sihirbaz" değildir!
• Peygamber, gaybdan haber veren bir "Medyum" değildir!
• Peygamber, kamyonete bindirilecek "Işın ve Işık" değildir!
• Peygamber, twitter katlayan bir "Admin" değildir!
• Peygamber, bir beşerdir "Melek" değildir!
• Peygamber, Allah’ın kuludur haşa "Allah" değildir!
• Peygamber, "Ölümsüz bir masal kahramanı" değildir!
 
Evet onların andıkları Peygamber anlayışında şu saydıklarım ve çok daha fazlası var…! Peki ya kimdir Peygamber!?...Bu sorunun cevabını Kur'an ayetleri ve Sahih Hadisler veriyor… Her şeyden önce insandır, bir Anne’den doğmuştur, hastalanır, yaralanır,  ölür, öldürülür, sevinir, ağlar, üzülür, hata eder ve Allah uyarır Tevbe eder, pişman olur, öğrenir, öğretir, yer, içer, çarşıda pazarda dolaşır, Allah bildirmezse yarın başına ne geleceğini bilemez, kıyametin vaktini bilemez, kaybolan devesinin yerini bilemez, düşmanlarınca alay edilir, iftiraya uğrar, yüzüne tükürülür, sırtına işkembe konur, ayağına diken batar, canına kastedilir, başına ödül konur, suikasta uğrar, zehirlenir, Taif’ten dönüşte biter, Bedir’de yener, Uhud’da yenilir, Hendek’te üç gün aç kalır, ömrünün son gününde kızına döner ve “Kızım Fatıma! Kendini Allah’ın elinden (salih amelinle) satın al! Vallahi yarın senin için bir şey yapamam!”  diye inler...Birinin çıkıp size şu ayetleri hatırlatması lazım:
 
“De ki.Elbet ben de sizin gibi ölümlü bir insanım!” (Kehf/ 10)
“De ki:Ben kendime de size de yarın ne yapılacağını bilmiyorum!” (Ahkaf/9)
“De ki:Allah dilemedikçe,ben kendim için dahi ne yarar sağlayabilecek ne de zararı önleyecek bir güce sahibim.”(Yunus/ 49)
“Muhammed yalnızca bir elçidir; ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. O halde o ölür ya da öldürülürse, topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz?” (Ali-İmran/144)
 
Ve bir ayeti daha hatırlayalım:
 
“Ey insanlar:. Ey unutkanlar'lar! Muhakkak ki : Vaadullah: Allah'ın vaadi haktır, gerçektir! Öyleyse : "Dünya Hayatı" sakın sizi aldatmasın!! Ve sakın sizi Allah ile aldatanlarda (Aldatıcının hiç bir türü sizi Allah hakkındaki asılsız düşünceler)ile aldatmasın!!” (Fatır/ 5)
 
Evet… Eğer O nu anlamak istiyorsak, öncelikle O, bir insandır, ama sıradan bir insan değildir...O, kendisine Vahyedilen (Kehf/110), ancak asla hevasın dan konuşmayan bir İnsandır. (Necm/3)... Allah’ın koruması altında olan bir İnsandır.(Mâide/67)....Andolsun ki o, bizden biri, bize son derece düşkün olan biridir, bize sonsuz şefkat ve merhamet gösteren biridir. (Tevbe/128)...Andolsun ki o, bizim için her konuda en güzel örnektir. (Ahzab/21)...O halde hayatımızda, hayatımızın her alanında onu kendimize Örnek ve Model almalı, onu izlemeliyiz...O nu doğru anlamalıyız...Bunun için  Kur'an ve Sünnet ilk başvuru kaynağımız olmalıdır...Eğer Kur'an ve Sünnet başvuru kaynağımız olursa, işte o zaman O nu yaşarız...Peygamber'i yaşamak ise, O nun yaşadığını yaşatmakla olur...O bizi yaşadığı hayat veren şeye çağırıyor...O nun bizden istedikleri dünya ve ahirette bizleri mutlu edecek şeyler...O, bize adam gibi yaşamanın yollarını öğretendir işte Ona inzal olan ve yaşadığı Kur'an bunun kodlarını verir...
 
“Ey iman edenler! Allah ve Peygamberi, hayat veren şeylere sizi çağırdığında ona icabet edin, çağrıya uyun…” (Enfal/24)
“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygamberine itaat edin” (Nisa/59) ..
“Peygambere itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur..” (Nisa/80)..
“Eğer gerçekten Allah’ı seviyorsanız, peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin…” (Ali-imran/31)
“Kim Allah'a ve Peygambere itâat ederse işte onlar, Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehidler ve Sâlihlerle beraberdir. Onlar da ne güzel arkadaştır!” (Nisa/69)
 
Okuduğumuz bu ayetler Peygamber'e s.a.v. nasıl itaat edeceğimizin kodlarını bize verirken biz ne sadece onu belli günlerde anmak, nede sadece anlatmak için değil, Onu hem anlamak, hem doğru tanımak ve hem de her zaman ve her yerde onu yaşatmak, Onun getirdiği Kelamıı Kadim'in emirlerine harf harf uyarak O nun izinde olmak, onunla birlikte olmak için olmalıyız...Bu bizim O na olan ümmetlik borcumuz...Gerçekten O na ümmet olduğumuzu söylüyorsak, O na karşı bu temel görevleri yerine getirmek zorundayız...Yoksa Peygamber'e  ümmet olmak kuru bir iddiadan ibaret olan bişey değildir...Zira O na ümmet olmak demek, bir hedefe talip olmak demektir....
 
Peki Neydi O Hedef!?..
"Bir Peygamber'e yapılabilecek en büyük kötülük O'nu anlamaya çalışmamaktır." ...Öyle ya, O tüm ömrünü, varlığını bir derdi anlatmak için harcamıştı...Hz Nuh örneğidir ki, bin yıllık bir zaman diliminde sadece mesajını iletmekle uğraşmış...  Hz İbrahim örneğidir  ki, mesajı uğruna kendini ateşe atmış...Çünkü O'nların "İnsan" diye bir dertleri vardı. İşte  Rasullullah'a o İnsan derdiyle Taif dönüşü "Allah'ım onları affet, onlara hidayet et, onlar gerçeği bilmiyorlar" dedirten bu derttir. Ve yine vefat günü başucundaki Kızı Fatıma'sına "Ağlama kızım, baban bir daha acı çekmeyecek" dedirtende bu derttir... Yani  "İnsan Rasulullah"ı anlamak biraz da bu derdi anlamaktır. O nun belini iki büklüm eden bu derdi sırtlanmaktır... Neden böyle diyorum, zira O na inzal olan Kur'an; Allah ile başlayıp İnsan ile biter... Ve O Kuran-ın Kalbi olarak bildirilen Yasin süresi İnsan ile başlayıp Allah ile biter...İşte onun derdiyle dertlenmediğiniz bir Peygamberdir Kandillerde andığınız Peygamber ve asla ve kat-a  bu Andığınız Peygamber Allah'ın Rasul'ü değildir...Çünki O nun derdi İnsandı...O nun derdi Ümmetti...Eğer O nu Ananlar O nun derdi ile  dertlenmiş olsalardı , Suriye'de-Filistin'de-Irak'ta-Doğu Türkistan'da-Arakan'da-Çin'de özetle  tüm ümmet coğrafyalarında bebekler katl edilip, Kadınların ırzına  geçildiği bir zamanda kalkıp;  "Pilav-Lokum-Helva-Gül & Gülsuyu ikramları ile tertiplenen etkinliklerde, giydiği elbise- sakalı- naleyni -ayak izi ile  iftihar edilen bir Peygamber değildir Allah'ın Rasul'ü!" diyebileceklerdi...
 
Evet O nun derdi ile dertlenmediğiniz, kendisine sevdalandığınızı idia ettiğiniz bir Peygamber değildir O....Onların sevdikleri Peygamber nasıl bir sevgi ile seviliyor?  Bedeli ödenmiş bir sevgi ilemi? Yoksa zehirli bir sevgi ilemi? ..."Sevgi" sözcüğünü iki kutuplu ele almak gerek... Biri bir çok sahabe ile örneklendirilmiş "Bedeli Ödenmiş Sevgi"dir, diğeri ise Hıristiyan âleminin Hz. İsa'ya duyduğu gibi "Zehirli Sevgi"dir...Yani; O nu Peygamberlik makamından "Tanrı" makamına yükseltmektir...Dolayısıyla gönderiliş amacını zayi etmiş zehirli sevgidir bu...İşte Bu gün bu ikinci sevgi söz konusudur... Yüceltilen bir Peygamber vardır...Dokunma Yanarsın mantığı ile sadece Şimal'i öne çıkarılmış, ve bir takım nesnelerinin kutsandığı  vizyonik bir Peygamber sevgisiyle Anmalar yapılmaktadır. Buda şu demektir ki  "Zehirli bir sevgi ile sevilen bir Peygamber"...Halbuki, bedeli ödenmesi gereken bir sevgi ile sevilmesi gereken bir Peygamber isteniyor bizden...  Rasulullah'ın  Muaz bin Cebel'in sevgisine karşılık "Ey Muaz, bu bir iddiadır, öyleyse iddianı kanıtla" dediğini biliyoruz. İşte bu kanıt, sevginin bedelini ödemek olsa gerek. Tıpkı sevgisi uğruna canlarını vermiş Zeyd bin Desinne gibi, Hubayb bin Adiyy gibi, Bilalı Habeşi gibi, Sad bin Muaz gibi... 
 
Ama bu Peygamber bazılarının uykusunu kaçırıyor. Zira onların rahatları bozulur. Eğer bu Peygamberi konuşur  ve anlar iseler  işte o zaman süfli zevklerini tatmin edemezler, İhtikar yapamazlar, Zulm edemezler, İnsan'a insanca yaşama hakkı tanımak zorunda kalırlar...O nedenle yüceltirler Peygamber, kutsarlar, O nu ulaşılamaz kılarlar. O nun Bedir'ini yaşamak istemezler, O nun Uhud'unu görmek ve yaşamak istemezler, O nunHendeğini, Taifini Tebük'ünü, Huneyn'ini görmek istemezler, O na uygulanan ambargonun adını dahi duymak istemezler...Fetih Süresi 29. Ayetteki vasfını görmek istemezler, ki o asrı saadetin en zor zamanlarında bir lokma ekmeğe muhtaç inanmış bir avuç insanın sevgisine ödedikleri bedeli anlamak istemezler...Elindeki Bir Hurmayı bile Muhtaç olana verdiğini görmek istemezler, İla'yi Kelimetullah için cepheden cepheye koşmasını, Kafire-Müşriğe olan öfkesini görmek istemezler, O nun "Yahudi Ve Hirsitiyanları Dost Edinmeyiniz!" dediğini ve tüm ömrünce onlara karşı harp ettiğini görmezler... O nun kadının horlandığı bir zamanda Kadına verdiği değeri görmek istemezler.Gelsin lokumlar gitsin helvalar... Kutlu doğum Pilavları ile oluşturulan ziyafet sofraları, kandil simitleri ile elde edilen rant hiç terk edilirmi?. Abartılı sözler, şiirler ve ilahilerden oluşan kuru bir övgü edebiyatı yaparak Peygamber "Ananlar", Peygamberi asla "Anlamazlar"... Anlayamazlar!! Anlamış olsalardı İnsanı Anlarlardı...
 
Haddini Bilen Adam
 
Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Kutlu, Doğum, mu, Kutlu, Boğum, mu?, -2-,
Haber Videosu
Yorumlar
Diğer Haberler
The True Furqan
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 143.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 142.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 141.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 140.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 139.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 138.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 137.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 136.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 135.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 134.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 133.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 132.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 131.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 130.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 129.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 128.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 127.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 126.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 125.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 124.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 123.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 122.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 121.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 120.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 119.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 118.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 117.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 116.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 115.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 114.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 113.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 112.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 111.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 110.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 109.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 108.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 107.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 106.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 105.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 104.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 103.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 102.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 101.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 100.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 99.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 98.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 97.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 96.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 95.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 94.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 93.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 92.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 91.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 90.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 89.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 88.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 87.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 86.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 85.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 84.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 83.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 82.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 81.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 80.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 79.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 78.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 77.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 76.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 75.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 74.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 73.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 72.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 71.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 70.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 69.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 67.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 66.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 65.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 64.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 63.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 62.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 61.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 60.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 59.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 58.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 57.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 56.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 55.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 54.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 53.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 52.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 51.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 50.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 49.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 48.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 47.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 46.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 45.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 44.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 43.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 42.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 41.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 40.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 39.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 38.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 37.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 36.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 35.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 34.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 33.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 32.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 31.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 30.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 29.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 28.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 27.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 26.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 25.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 24.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 23.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 22.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 21.Bölüm
Nasıl da Ölçüp Biçmektesiniz?!
"Kur'an da Her Şey Var" (Mı?!)
Yaşadığınız Gibi İnanmaya Başlarsanız Pusuya Düşersiniz.!
Uydurulan Din Nedir?
Kur'an Müslümanı mı, Slogan Müslümanı mı?
"Kur'an Ve Hadisler Çelişiyor" Diyenler...
İslam'ı Yıkmanın Sanal Ve Çağdaş Yüzü
"Levlâke" Uydurmasına Reddiye!
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 20.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 19.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 18.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 17.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 16.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 15.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 14.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 13.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 12.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 11.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 10.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 8.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 7.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 6.Bölüm
Kutlu Doğum mu Kutlu Boğum mu? -1-
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 49.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 48.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 47.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 46.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 45.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 44.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 43.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 42.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 41.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 40.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 39.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 38.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 37.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 36.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 35.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 34.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 33.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 32.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 31.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 30.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 29.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 28.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 27.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 25.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 24.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 23.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 22.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 21.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 20.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 19.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 18.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 17.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 16.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 15.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 14.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 13.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 12.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 11.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 10.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 9.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 7.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 6.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 11.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 10.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 9.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 5.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 8.Bölüm
İslamda Mezheb Ve Mezhebcilik 4.Bölüm
A'dan Z'ye Tasavvuf Gerçeği 4.Bölüm
Kuran Ve Sahih Sünnetde Bid'at 7.Bölüm
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Değer verdiklerin arasında Değersiz metalar olmasın, Samiriyi Samiri yapan Metaya verdiği değerdi...!!


HİKMET/HADİS
Muğire İbnu Şu'be (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam) ayakları kabarıncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine: "Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti (niye kendini bu kadar hırpalıyorsun?)" denildi. "Şükredici bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi." {Buhari, Teheccüd 16, Tefsir, Feth 1, Rikak 20; Müslim, Sıfatu'l-Münafikin 79, (2819); Tirmizi, Salat 304, (412); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 17, (3, 219). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,