Haber Detayı
03 Mart 2019 - Pazar 01:07 Bu haber 241 kez okundu
 
(Siyonist)Yahudilerin Melanet Oyunları Ve Programları
 
 
Yahudilik Ve Hrıstiyanlık Haberi


Sultan İkinci Abdülhamid Han devri olaylarının en mühimlerinden birinin Yahudilerin Filistin'e yerleşmek için giriştikleri faaliyet olduğunu, bu talep ve faaliyete karşı çıkan Abdülhamid Han'ın: "Böyle bir iskan, bizim İçin, dindaşlarımızın idam hükmünü kabul etmektir" diyerek teklif olunan milyonlarca altın Rüşveti elinin tersiyle itiverip, teklif sahiplerini de huzurundan kovduğunu; bu hareketi, hassasiyeti milletin hak ve hukukunu koruması dolayısıyla de Siyonist uşaklarınca taç ve tahtından olduğunu daha evvel tafsilatıyla incelemiştik. Bu gün aynı mevzua temasla, yetmiş küsur yıllık olayların Abdülhamid Han'ı tekzip değil, nasıl teyit ettiğini izaha çalışacağız. Yahudilerin neyin peşinde olduklarını, bir yönü ile Anadolu içerilerine kadar uzanan müstakbel Yahudi devleti haritası sarahatle ortaya koymakta ve Yahudi bu gayesine ulaşabilmek için bakınız yıllardan beri nerelere hulul ile nasıl çalışmaktadır!. Okuyalım, Dünya Siyonist Teşkilatının yirmi maddede topladığı pek ibretamiz faaliyet (melanet) programını: 
 

l) Genç nesilleri ahlaka mugayir telkinlerle ifsat/bozgunculuk etmeli. 
2) Aile hayatını yıkmalı. 
3) İnsanlara aşağı sınıflarla tahakküm etmeli. 
4) Sanatı zayıflatarak edebiyatı müstehcen ve şehevî bir hale sokmalı. 
5) Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında reziline vakalar uydurmalı. 
6) Hudutsuz bir lüks, baş döndürücü modalar icat etmeli, çılgınca sarfiyatı teşvik eylemeli. 
7) Kalabalıkların vakitleri, eğlenceler ve oyunlarla geçiştirmeli, herkes düşünmekten alıkonulmalıdır. 
8) Müfrit nazariyelerle fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar meydana getirmeli, içtimai sınıflar arasına kin ve itimatsızlıklar sokulmalıdır. 
9) Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmalı. 
10) İş sahibeleriyle işçiler arasını bozmalı, grevler, sabotajlar tertip ettirilmeli. 
11) Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye başvurarak kırmalı. 
12) Sanayinin ziraatı ezmesine imkan vermeli, böylece köylü sınıfı ortadan kaldırılmalıdır. 
13) Saçma nazariyeler ortaya atarak halkı, gayr-i-kabili-tatbik fikirlerle dolambaçlı yollara sevk etmeli. 
14) Hayat pahalılığı körüklemeli. 
15) Beynelmilel meseleler ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumlan serpmeli. 
16) Milletlerin idaresini tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine tevdi ettirmeli. 
17) Bütün hükumet şekillerini değiştirmeli, birçok sırları ifşa etmeli. 
18) Siyasî ve iktisadi buhranlarla servetleri mahvetmeli. 
19) Mali istikrarı bozmalı, iktisadi krizleri çoğaltmalı, spekülasyonlara, enflasyonlara yol açmalı, altını mahdut ellerde toplamalı, sermayeleri felce uğratmalı. 
20) Hükumetlerin ölümlerini hazırlamalı, insaniyeti elem, ıstırap ve yokluk içine atmalıdır. 

 

Yahudi melanetleriyle alakalı bu plan-program. Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında istihbarat teşkilatınca ele geçirilmişse de, maalesef değerlendirilememiş ve nice oyundan, tertipten sonra 1948 yılında Filistin'de Yahudi devleti kurulmuş, o yıldan beri de Yahudiler bölgede çıban başı olmuşlardır!.  Müstakbel haritasını çoktan çizip gözü Önüne koyan Yahudi'nin emellerini ve yukarıda görülen çalışma metodunu bilip uyanık olmak hepimiz için kafi bir vazifedir, unutmayalım!..
 

Gülsüm Erdemli
 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: (Siyonist)Yahudilerin, Melanet, Oyunları, Ve, Programları,
Haber Videosu
Yorumlar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Nafile Yaşayanlar,Nafile İşlerle Yaşayıp Nafile Şekilde de Ölmeye Mahkumdurlar! İlim ögrenmek Farzdır!.İlmi aktarmak- amel etmek de Farzdır!! Aklı olan farzdan alacağı sevabın nafileden daha çok olduğunu hemen bilirde kärli is yapar!! İlim ögrenseydik "NAFILE BIR ÜMMET" olmazdık elbet... Bu nafile hallerden kurtulmadikca bu ümmetten ne köy olur ne kasaba!! Düsler ülkesine dair degil, İslam dünyasına dair ufkumuzu acmadıkca,, ne bizim nafile islerimiz biter,, ne de biz o dünyayı degistiren ümmet vasfına haiz olabiliriz... SONUÇ MU?!: “Görüp anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri, hikmetle ve ciddî bir maksat için yaratmıştır. Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Allah'a göre bu, sözü edilecek bir şey değildir.” (İbrahim/19-20) “Eğer topyekün seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir" ( Tevbe/39) YANİ ALLAH BAŞKA BIR KAVİM GETİRİR OLUR BITER!! SORU ŞU!!: Nafile miyiz! Degil miyiz! Ufkumuz ne? Bu gemi kırk delikle nereye gider?..


HİKMET/HADİS
en-Nu'man İbnu Beşir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ben Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'ın minberinin yanında idim. Bir adam: -"Ben Müslüman olduktan sonra başka bir amelde bulunmamış olmama kıymet vermem, ancak hacılara su dağıtmam hariç" dedi. Bir diğeri: -"Ben de Müslüman olduktan sonra başka bir iş yapmamış olmama ehemmiyet vermem, ancak Mescid-i Haram'ı imar edip bakımını yapmam hariç" dedi. Bir üçüncüsü de: -"Allah yolunda cihad, söylediklerinizden daha üstün bir ameldir" dedi. Hz. Ömer (radıyallahu anh) onlara müdahale ederek konuşmalarını menetti ve: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'ın minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin, bugün cumadır. Namazı kılınca ben huzura girer, ihtilaf ettiğiniz hususu sorarım" dedi. Arkadan Cenab-ı Hakk şu ayeti indirdi: "Hacca gelenlere su vermeyi, Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inananla, Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz? Allah katında bir olmazlar, Allah zulmeden milleti doğru yola eriştirmez. İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. işte kurtulanlar onlardır" (Tevbe, 19-20)." { Müslim, İmare 111, (1879). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,