Haber Detayı
03 Mart 2019 - Pazar 01:28 Bu haber 216 kez okundu
 
Yalanlar Üzerine Kurulmuş İnançlar
 
 
Yahudilik Ve Hrıstiyanlık Haberi


PAVLUS ESKİ AHİTİ, YANİ TEVRAT VE ZEBUR’U KABUL MÜ EDER YOKSA RED Mİ EDER ?
 

Pavlus eski ahidi, kutsal yasayı, yani Tevrat ve Mezmurları ( Zebur ) kabul mü eder? Red mi eder? Yada hepsini birden mi yapar? Bu konuyu araştırmak için İncile birlikte bakalım;

“Bununla birlikte, sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri Yol'un bir izleyicisi olarak atalarımızın Tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal Yasa'da ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum.” ( incil elçilerin işleri kitabı: 24:14 ) devam ediyoruz;

“Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.” ( İncil Pavlus un Timoteos a 2. mektubu:3:16 )

İlk örnekte yani elçilerin işleri:24:14 de Pavlus bu sözleri Hırodes’in sarayın da göz altına alındıktan beş gün sonra bir tutuklu olarak, O’nu suçlayanlara karşı Feliks’in huzurunda söylüyor.

İkinci örnek ise timoteos a yazdığı kendi mektubundandı. Bu örneklere bakıldığında eski ahid ve kutsal yasayı kabul etmiş olduğunu görmekteyiz Aziz Pavlus’un.

Şimdide konuyu biz incelemeye alalım;

"Pavlus eski ahidi, kutsal yasayı, yani Tevrat ve Mezmurları ( Zebur ) kabul mü eder? Red mi eder? Yada hepsini birden mi yapar? "Diye sormuştuk. Verdiğimiz örneklerde de Pavlus’un kabul ettiğini görmüştük. Şimdi Pavlus başka yerlerde bu konu ile alakalı neler demiş onlara bakacağız.

“Şimdiyse biz, daha önce tutsağı olduğumuz Yasa karşısında ölerek o Yasa'dan özgür kılındık. Öyle ki, yazılı yasanın eski yolunda değil, Ruh'un yeni yolunda kulluk edelim.” ( İncil Pavlus’un Romalılara mektubu: 7:6 ) 

“O bizi yazılı yasaya değil, Ruh'a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, Ruh ise yaşatır.” ( İncil Pavlus’un Korintlilere ikinci mektubu: 3:6 )

“ Yine de kişinin, Kutsal Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de, Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse Yasa'nın gereklerini yapmakla aklanmaz.” ( İncil Pavlus’un Galatyalılara mektubu: 2:16 )

“Ama, iman gelmiş olduğundan, artık Yasa'nın eğiticiliği altında değiliz.” ( İncil Pavlus’un Galatyalılara mektubu: 3:25 ) 

“Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha mıhlayıp ortadan kaldırdı.” ( İncil Pavlus’un Kolosililere mektubu: 2:14 )

“Çünkü Mesih'in kendisi barışıklığımızdır. Kutsal Yasa'yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, kendi bedeninde aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı yıktı. Amacı, bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmaktı.” ( İncil Pavlus’un Efeslilere mektubu:2:14-16 )

Evet bu örnekler ile yukarda başta verdiğimiz ilk örnekler birbirlerinin aynılarımı? Kutsal yasa kabul mü ediliyor red mi edilmektedir? Ya da her ikisi de var mıdır? Yukarılar da bir kabul etme var mı idi? Ya bu örnekler de bir ret etme var mıdır? Hem kabul hem de ret var da diyebilir miyiz?


Gördüğünüz gibi, Yahudi din adamları tarafından, özelliklede Pavlus tarafından hem kelimeler hem de anlamlar yolu ile tahrif edilen İncilin yukarıda yazmış olduğumuz Ayetleri sizce ne anlam taşıyabilir?!...Bir yerde kabul edilen başka bir yerde red ediliyor. Böyle İlahi kitap olabilirmi!?

Gülsüm Erdemli

 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Yalanlar, Üzerine, Kurulmuş, İnançlar,
Haber Videosu
Yorumlar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Nafile Yaşayanlar,Nafile İşlerle Yaşayıp Nafile Şekilde de Ölmeye Mahkumdurlar! İlim ögrenmek Farzdır!.İlmi aktarmak- amel etmek de Farzdır!! Aklı olan farzdan alacağı sevabın nafileden daha çok olduğunu hemen bilirde kärli is yapar!! İlim ögrenseydik "NAFILE BIR ÜMMET" olmazdık elbet... Bu nafile hallerden kurtulmadikca bu ümmetten ne köy olur ne kasaba!! Düsler ülkesine dair degil, İslam dünyasına dair ufkumuzu acmadıkca,, ne bizim nafile islerimiz biter,, ne de biz o dünyayı degistiren ümmet vasfına haiz olabiliriz... SONUÇ MU?!: “Görüp anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri, hikmetle ve ciddî bir maksat için yaratmıştır. Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Allah'a göre bu, sözü edilecek bir şey değildir.” (İbrahim/19-20) “Eğer topyekün seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir" ( Tevbe/39) YANİ ALLAH BAŞKA BIR KAVİM GETİRİR OLUR BITER!! SORU ŞU!!: Nafile miyiz! Degil miyiz! Ufkumuz ne? Bu gemi kırk delikle nereye gider?..


HİKMET/HADİS
en-Nu'man İbnu Beşir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ben Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'ın minberinin yanında idim. Bir adam: -"Ben Müslüman olduktan sonra başka bir amelde bulunmamış olmama kıymet vermem, ancak hacılara su dağıtmam hariç" dedi. Bir diğeri: -"Ben de Müslüman olduktan sonra başka bir iş yapmamış olmama ehemmiyet vermem, ancak Mescid-i Haram'ı imar edip bakımını yapmam hariç" dedi. Bir üçüncüsü de: -"Allah yolunda cihad, söylediklerinizden daha üstün bir ameldir" dedi. Hz. Ömer (radıyallahu anh) onlara müdahale ederek konuşmalarını menetti ve: "Resulullah (aleyhissalatü vesselam)'ın minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin, bugün cumadır. Namazı kılınca ben huzura girer, ihtilaf ettiğiniz hususu sorarım" dedi. Arkadan Cenab-ı Hakk şu ayeti indirdi: "Hacca gelenlere su vermeyi, Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inananla, Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz? Allah katında bir olmazlar, Allah zulmeden milleti doğru yola eriştirmez. İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. işte kurtulanlar onlardır" (Tevbe, 19-20)." { Müslim, İmare 111, (1879). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,