Haber Detayı
03 Mart 2019 - Pazar 01:54 Bu haber 382 kez okundu
 
Yeni Ahit'in Muhtevası Hakkındaki Görüşler
 
 
Yahudilik Ve Hrıstiyanlık Haberi


Kilise, İnciller yanında, bir kısım mektup ve kitapları da Yeni Ahit adı altında toplayarak kesin bir kutsal metin bulunmaması eksikliğini gidermek istemiştir. Ancak bunlar, bizzat Hz. İsa'nın söyleyip yazdırttığı sözler değildir. Çünkü o, Ârâmca konuşmakta idi. Halbuki Yeni Ahit metinleri Yunanca'dır (Eldeki en eski Yeni Ahit metinleri Yunanca'dır).
İnciller, belirli bir senetle Hz. İsa'ya dayanmamaktadır. Meselâ Luka, İncili'nin başında Teofilos adlı bir dostuna hitap eder, onun için yazdığını açıklar [402]. Bu yazılar, tabiî ki Hz. İsa'ya değil, Luka'ya aittir. Hattâ metin incelemeleri sonucu, en kuvvetli İncil olarak kabul edilen Luka İncili'nin bazı bölümlerinin ona ait olmadığı da ortaya çıkmıştır.
Şimdi Yeni Ahid'i oluşturan kitaplarda çelişki gibi görünen ve farklılık gösteren hususlardan birkaç misal olarak verilecektir:

 

1- Hz. İsa'nın nesebi, Luka İncilinde Matta İncilinden farklı anlatılır. Meryem'in kocası Yusuf, Luka'ya göre Heli'nin, Matta'ya göre Yakub'un oğludur (Bkz. Luka lli:23; Matta I: 16).
 

2- Markos İncili'nde "İncil", Allah'a ("Allah'ın İncili" şeklinde), Pav-lus'un Romalılara mektubunda Hz. İsa'ya nisbet edilir ("Oğlumun İncili" şeklinde) (Bkz. Markos 1:14; Romalılara 1:8-10). Ayrıca, aynı Markos İncili'nde bir yerde "İsa Mesih'in İncili", diğer bir yerde de "Allah'ın İncili" denilmektedir (Bkz. Markos 1:1; 1:14).
 

3- Luka İncili'nde bir yerde "Kurtarıcım Allah", diğer bir yerde de "Kurtarıcı Rab Mesih" denilmektedir (Bkz. Luka 1:47; 11:11).
 

4- Hz. İsa için sık sık hem "Allah'ın oğlu", hem de "Yusuf oğlu", "Davud oğlu", "Âdem oğlu" deyimleri kullanılmaktadır. 
 

5- Bir İncil'de bulunan bilgi, ötekinde yoktur. Bazen bir bilgi, dört İncil arasında sadece bir tanesinde bulunup ötekilerde bulunmaz. Bazen de üç İncil'de yeralan bir bilgi, dördüncüsünde yeralmaz. Meselâ Hz. İsa'nın Vaftizci Yahya tarafından vaftizi Matta, Markos ve Luka'da mevcut iken Yuhanna'da yoktur (Bkz. Matta İli: 3-17, Markos I: 9-12, Luka III: 21-22, 4:1).
 

6- İlk üç İncil'e göre Hz. İsa'nın esas memleketi Galile, Yuhan-na'ya göre Yahudiye'dir (Bkz. Matta XIII: 54-58, Markos Vl:4, Luka IV:29 Yuhanna IV:3, 43-45). Matta ve Luka'ya göre İsa Bethlehem'de doğmuştur (Bkz. Matta ll/1;Luka IV/4,15). Markos ve Yuhanna'da bu konuda bir açıklık bulunmamaktadır ve İsa'nın Galile'den geldiği belirtil¬mektedir (Bkz. Markos 1/9; Yuhanna VH/42).
 

7- Matta'ya göre oruçlu olup Hz İsa'ya soru soranlar Yuhan-na'nın talebeleri, Markos'a göre Yazıcılar ve Ferisîlerdir (Bkz. Matta IX: 14, Markos II: 18).
 

8- Hz. İsa Erİha memleketinden çıktığında, kendisine Matta'ya göre iki, Markos'a göre bir kör, gözlerinin açılması için başvurmuştur (Bkz. Matta XX:30, Markos X:46).
 

9- Matta ve Markos'ta Hz. İsa'nın görevi Vaftizci Yahya hapse atıldıktan sonra, Yuhanna'da ise hapisten önce başladığı kaydedilmek¬tedir (Bkz. Matta IV:12-17, Markos 1:14-15, Yuhanna İli: 22-26, IV:1-3).
 

10- Havarilerden İsa'yı ele verecek kimsenin tarifi İndilerde farklı olarak zikredilmektedir. Bu, Yuhanna İncilinde İsa'nın lokmayı batırıp kendisine verdiği kimsedir; diğer İnciller'de ise eli İsa'nın eliyle beraber sofraya uzanan kimsedir (Bkz. Yuhanna XIII: 26, Markos XIV: 20; Matta XXVI: 23 Luka XXII: 21)
 

11- Kudüs'e giderken Hz. İsa'nın sıpaya binmesi, bindirilmesi şeklinde birbirine tezat teşkil eden ifadeler yanında, konuyla ilgili farklı anlatımlar göze çarpmaktadır (Bkz. Markos Xl:7; Matta XXI: 5; Luka XIX: 30-35; Yuhanna Xll:14).
 

12- Zebedi'nin zevcesi Meryem'in Mesih'e gelmesi konusu, Matta ve Markos'ta farklı bir şekilde anlatılmaktadır. Luka ile Yuhanna İndilerinde ise bu konuda bir şey yeralmamaktadır. (Bkz. Matta XX: 20-22; Markos X:35-40).
 

13- Matta'da Yahya'nın (Hz. Yahya) bir yerde çekirge ve yaban balığı yediği, bir başka yerde de yiyip içmediği söylenmektedir {Bkz. Matta lll:4; XI: 18-19).
 

14- İnciller'de Tanrı'yı görme konusunda farklı, birbiriyle çelişen açıklamalar bulunmaktadır (Bkz. Yuhanna V: 37, XIV: 7-9; Matta XVIII: 1-14; Markos IX: 1-8).
 

En kuvvetli İncil sayılan Luka İncilinin yazarı, Pavlus'un talebesidir ve havarilerden değildir. Luka, İncili'ni Pavlus'un telkinleri doğrultusunda yazmıştır. O, İncilini, diğer İndileri inceleyerek yazdığını en başta söylemektedir. Ancak diğer İndilerle Luka İncili arasındaki farklar gözönünde bulundurulursa, ya onunki veya diğerlerininki doğru değildir. Diğerlerine bakıldığında, onların birbirleriyle ve kendi içinde çelişkiler, tutarsızlıklar, farklı açıklamalarla dolu olduğu, bazen birinde bulunan bir anlatımın ötekinde bulunmadığı göze çarpmaktadır. Bütün bunların yanında onların muhteva ve ifade tarzı bakımından insan eseri olduğu, yazarın kendi görüşlerini aksettirdiği ilk bakışta anlaşılmaktadır.
Bu gibi çelişkilerin ve farklılıkların Allah'a nisbet edilen bir kitapta bulunmayacağına ve bir peygamberin kendini tanrılaştırıp Tanrı'yı da in-sanlaştırmayacağına göre, Hıristiyan Kutsal Kitabı'nın sonradan ve insan tarafından yazıldığı, farklı şekillerde yorumlandığı ve değişikliğe uğradığı anlaşılmaktadır.

Gülsüm Erdemli

 

Kaynak: Editör:
 
 
 
Etiketler: Yeni, Ahit'in, Muhtevası, Hakkındaki, Görüşler,
Haber Videosu
Yorumlar
Orjinal İslam Yazarları
Misafir Kalemler
En Çok Okunanlar
ASR'A DÜŞEN SÖZLER
Kesin olan şu ki; bu ümmetin; “sükut SEVER” davarlara degil,,”sükut SAVAR” yüreklere ihtiyaci var.. Ya “SÜKUTSAVAR” ümmet olacak tepkiler doguracagiz,, Yahut aşağılık sükutlarla “tekerrürleri yaşama”ya devam edeceğiz...


HİKMET/HADİS
Hz. Muğire (radıyallahu anh) dedi ki: "Peygamberimiz (aleyhissalatü vesselam), Rabbimizin risaletini getirmiştir. Bir de bize bildirdi ki, bizden kim öldürülürse cennetlik olacaktır. Bu sebeple biz, ölümü, sizin hayatı sevdiğinizden daha çok seviyoruz." {Buhari, Cizye 1, Tevhid 46, (Buhari, Kitabu't-Tevhid'de muallak olarak kaydetmiştir. Rezin tam olarak kaydeder). }


Tarihe Göre Ara
Orjinal İslam Arşivi

dizin

,